team1


Publisert: 28.04.16  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Etter at Justisdepartementet vurderte det slik at tvillingabort er innenfor dagens lovverk, satte Menneskeverd i gang et opprop som fikk i underkant av 20.000 signaturer. Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil ikke åpne døren for å ta disse imot. 

Foto: Bjørn Stuedal

Menneskeverd startet oppropet mot fosterreduksjon i begynnelsen av mars, etter at lovavdelingen i Justisdepartementet slo fast at abort av friske tvillinger før 12. uke i svangerskapet er innenfor dagens lovverk. Målet med oppropet var å få helseministeren til å sende saken til grundig behandling i Stortinget, i likhet med ­andre saker av tilsvarende etiske dimensjon.

Som Vårt Land omtalte i går, opplevde Menneskeverd stengt dør hos helseministeren i form av at ingen i politisk ledelse hadde tid eller mulighet til å ta imot underskriftene, til tross for at dette kun ville tatt noen minutter av deres tid. Send dem i posten var beskjeden organisasjonen fikk.

Generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen, synes dette ikke ligner den helseministeren organisasjonen har møtt tidligere.

– Vi har tidligere opplevd Bent Høie som en politiker som både lytter til folket og tar temaene vi jobber med på alvor. Fosterreduksjon er komplekst og medisinsk-etisk vanskelig til at det kan overlates til jurister alene. Dette må helseministeren ta på alvor, og ikke bare skyve ansvaret videre til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, sier hun og legger til:

– Vi mener helseministeren må ta ansvar for de vurderingene han ba lovavdelingen i Justisdepartementet om å gjøre i denne saken. Vi hadde forventet en tøffere helseminister som våger å ta en slik drøftelse høyt og i det åpne rom – av respekt for sakens alvorlighet, sier Thoresen.

Ingen overraskende Twitter-melding

Etter at saken var omtalt på Vårt Land sine debattsider onsdag, skrev Høie en twitter-melding til Menneskeverd der han fastholder at helse- og omsorgsdepartementet ikke er riktig adressat for saken: “Jeg har vært tydelig på at regjeringen ikke vil ta initiativ til å endre abortloven. Stortinget er da stedet,” skriver Høie i twitter-meldingen.

Thoresen stiller seg undrende til at man må endre abortloven for å forby en slik praksis.

– Da abortloven ble ferdigstilt i 1975 var ikke fosterreduksjon som praksis teknisk mulig. Derfor synes jeg det er underlig at man sier at man nå må endre en lov for å forby noe som loven ikke hadde tatt stilling til i utgangspunktet, sier hun.

Nye medisinsktekniske fremskritt bør i tillegg behandles av andre enn jurister, mener generalsekretæren.

– Det er så vidt meg bekjent ingen fra fostermedisinsk hold som har uttalt at de ønsker at dette skal bli et tilbud i Norge. I debatten har det kommet frem at det heller ikke er praktisk mulig å gjennomføre fosterreduksjon før uke 12. En slik praksis som dette bør ha god forankring i praksis eller i medisin, det vet vi at ikke er tilfellet med fosterreduksjon, sier Thoresen.

Hun legger til at det ikke er noe helsegevinst for den tvillingen som er igjen etter inngrepet.

Les hele debattinnlegget på Vårt Land: Stengt dør hos Høie

311 Delinger