team1


Publisert: 03.05.16  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Menneskeverd søker undervisningsansvarlig i 100 prosent fast stilling.

Vi søker en engasjert medarbeider som er god til å kommunisere med ungdom, flink til å organisere og har en selvstendig driv.

Hovedområdene vil være å koordinere organisasjonens undervisningsarbeid, og sørge for å oppdatere staben og organisasjonens hjemmesiden på det faglige området.

Som undervisningsansvarlig vil du ha ansvar for undervisningsarbeidet i organisasjonen:

   • Koordinere undervisningsarbeidet i samarbeid med ungdomskonsulenten
   • Delta på fagdag med opplæring av lærere og konfirmantledere i organisasjonens undervisningsmateriell
   • Holde foredrag i og for organisasjonen for unge og voksne
   • Ansvar for utvikling og oppdatering av undervisningsmateriell i organisasjonen
   • Holde i fagarbeidet og oppdatere hjemmesidens ressursbank og arrangere interne fagsamlinger for staben.
   • Delta i utviklingen av strategi og forebyggende arbeid av uønskede svangerskap og abort blant unge i Norge.
   • Delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer i organisasjonens regi
   • Delta i utvikling av holdningskampanjer
   • Medlemsverving, herunder stå på stand

 

Vi søker deg som:

    • Har fullført en bachelorgrad, gjerne innen helsefag, kommunikasjon eller pedagogikk
    • Har erfaring fra undervisning, gjerne for ungdom
    • Er fleksibel. Helge- og kveldsarbeid må påberegnes
    • Arbeider selvstendig
    • Du må formulere deg godt muntlig og skriftlig
    • Bør ha gode engelsk-kunnskaper
    • Kjennskap til det politiske systemet er en fordel

 

Organisasjonen vektlegger fleksibilitet og teamarbeid og kan tilby en spennende arbeidsplass midt i Oslo sentrum. Du må dele organisasjonens formål og verdier.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Lønn etter avtale. Søknader mottas og vurderes fortløpende.

Søknadsfrist: 19. mai

Spørsmål rettes til generalsekretær Liv Kjersti S. Thoresen, tlf.: 22 34 09 01/ 41 33 39 35

Søknad med CV sendes til: liv@menneskeverd.no

Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon med over 11.000 medlemmer, og jobber med holdningsskapende arbeid rundt temaene abortforebygging, bioteknologi, sortering og dødshjelp/livshjelp.

120 Delinger