team1


Publisert: 13.05.16  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

En kvinne i 20-årene fikk innvilget aktiv dødshjelp i Nederland fordi hun led psykisk etter systematisk seksuelle overgrep gjennom barndommen. Dette skjedde på tross av at hun viste tegn til forbedring gjennom intensiv terapi.

Tekst: Maria Victoria Kjølstad Aanje

En kvinne i 20-årene fra Nederland fikk i 2015 innvilget sitt ønske om aktiv dødshjelp fordi hun var psykisk syk. Bakgrunnen for å få hjelp til å ta sitt eget liv skal være at hun fra barndommen til 15-årsalderen har vært utsatt for systematiske seksuelle overgrep. Det viser opplysninger som skal være offentliggjort av den Nederlandske kommisjonen for aktiv dødshjelp.

Viste tegn til forbedring

Kvinnen hadde sterke psykiske lidelser, deriblant posttraumatisk stress (ptsd), kronisk depresjon, selvmordstanker, var selvskadende, hallusinerende og slet med tvangstanker. Legene var av den oppfatning at det ikke var utsikter for at kvinnen noen gang skulle bli friskmeldt. Dette til tross for at kvinnen hadde vist tegn til forbedring gjennom intensiv terapi over en toårsperiode.

Den avdødes psykiater forklarer overfor den britiske nettavisen Daily Mail, at det ikke var noe gjenværende håp om å kurere henne frisk, og at kvinnens situasjon var uutholdelig. Sammen med flere andre leger vurderte de det slik at kvinnen var mentalt oppgående nok til å treffe denne beslutningen.

LES OGSÅ: Dødshjelp: Som man spør får man svar

Sterke reaksjoner

Saken har vakt reaksjoner i flere ulike interesseorganisasjoner. De stiller seg sterkt kritisk til at myndighetene i Nederland skal hjelpe unge folk til å ta sitt eget liv.

– Det er både forferdelig og sterkt bekymringsverdig at aktiv dødshjelp skal bli løsningen på komplekse og dype psykiske sår som følger i kjølvannet av seksuelle overgrep, sier Nikke Kenward fra den britiske handicaporganisationen Distant Voices til Daily Mail.

Nederland legaliserte aktiv dødshjelp i 2002. I 2015 valgte 5 561 mennesker å få hjelp til å ta sitt eget liv. Det er en økning på 5 prosent fra tidligere år. Å få hjelp til å avslutte livet sitt er blitt en vanlig måte å dø på i Nederland.

Nordmenn er kritiske

En ny norsk studie fra 2015 (NOBAS: Norwegian Bioethics Attitude Survey) som skal undersøke nordmenns holdninger til bioetiske problemstillinger, konkluderer med at et flertall av nordmenn er svært skeptiske når det kommer til aktiv dødshjelp for psykisk syke pasienter. Hele 65 prosent svarte at de var uenige i at aktiv dødshjelp bør tilbys psykisk syke personer. 17 prosent svarte at de var enig, mens 18 prosent hadde ikke noen formening om saken.

LES OGSÅ: Menneskeverd overleverte 20.000 underskrifter mot tvillingabort

Strever du med suicidale tanker? Her kan du få hjelp:

  • Er det akutt? Ta kontakt med legevakten eller ring 113.
  • Kors på halsen er anonymt og du kan ringe gratis (800 333 21), chatte eller skrive til en voksen.
  • Kirkens SOS: Telefon 22 40 00 40 og chatt på nett  hele døgnet.
  • Mental helse: Telefon 116 123 og nett hele døgnet.
  • LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.
160 Delinger