team1


Publisert: 27.05.16  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

I Belgia og Nederland, der aktiv dødshjelp er tillatt, har man siden 2012 sett 40 tilfeller der dødshjelp-pasienter donerer organer. Kritikere hevder at dette legger et økt press på sårbare grupper.

Tekst: Maria Victoria Kjølstad Aanje   Foto: iStock illustrasjoner

Siden 2012 har man i Belgia og Nederland vært vitne til 40 tilfeller der eutanasi-pasienter har vært donorer av organer. Prosedyren har hittil fungert slik at eutanasi-pasienten inntar et medikament som resulterer at personen havner i koma. Deretter får han/hun et muskelavslappende middel som gjør at hjertet stanser. Et team av kirurger står klare og opererer ut det organet som skal doneres etter at døden har inntruffet.

I en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Journal of Medical Ethics, skriver fem forskerne at de har evaluert de eksisterende tilfellene, og konkluderer videre med at denne formen for organdonasjon har resultert i medisinsk gevinst for mottakerne av organene. Forskerne ønsker nå at regelverket utvides slik at transplantasjonsprognosene blir bedre. Om lovverket endres, vil det medføre at pasienten som donerer ikke lenger behøver å være klinisk dø før legene kan hente ut det aktuelle organet. Operasjonen gjennomføres når pasienten er i koma, og døden vil heller inntreffe når man tar bort hjertet.

LES OGSÅ: Kritisk til organdonasjon etter dødshjelp

Legger økt press på sårbare grupper

Det er flere kritiske røster som har tatt til ordet for at dette vil legge et ytterligere press på mennesker som allerede kjenner seg som en byrde for samfunnet. Kanskje vil disse få en ytterligere grunn for å ta sitt eget liv, når man vet at man kan bidra til at andre får et bedre et? Det er grunn til sterk bekymring når man ser at skillelinjene mellom dagens helsetjeneste og aktiv dødshjelp-praksisen viskes ut.

Stor økning av aktiv dødshjelp-tilfeller

Både i Belgia og Nederland er man vitne til en økning av antall tilfeller der mennesker velger å avslutte livet sitt ved dødshjelp. En ny undersøkelse viser at antall tilfeller av aktiv dødshjelp har fordoblet seg fra 2010 til 2015 i Belgia. For fem år siden fikk 954 personer hjelp til å ta sitt eget liv, mens i fjor var dette tallet 2 021. Da dødshjelp-praksisen ble tillatt i 2003 var det i underkant av 300 personer som fikk hjelp til å dø.

I Nederland har aktiv dødshjelp blitt en vanlig måte å dø på. I år 2010 fikk 3 136 mennesker hjelp til å ta sitt eget liv. I år forventes det at tallet passerer 6 000.

LES OGSÅ: Som man spør, får man svar

 

 

 

 

 

 

18 Delinger