team1


Publisert: 21.07.16  Skrevet av: Anette Stubseid Sørensen, Ungdomskonsulent

Årets sommerkampanje “Helt unik” er i full gang. Et tema vi tror sjeldent har vært så aktuelt å belyse som nå.  

Aldri har Menneskeverd vært så mye på reisefot for å undervise ungdom som gjennom det siste året. Bare de fire første månedene i 2016 har vi undervist rundt 2500 ungdommer over hele landet om menneskets verdi, fra startstreken til livets siste fase. I møte med elever og konfirmanter får vi lov til å komme tett på deres tanker, både om seg selv og andre. Vi opplever hvordan mange kan fortelle om at de kjenner på et forventningspress der det handler om å være perfekt – se perfekt ut.

I Menneskeverd vil vi alltid ha fokus på de sårbare gruppene i samfunnet vårt. De som opplever at de må kjempe ekstra hardt for å bli sett, verdsatt og inkludert. Vi tror også at den jobben vi gjør, skal bety noe for den jenta og gutten som samfunnet kanskje ikke vil se på som en del av en sårbar gruppe, men som likevel kjenner de strever med å leve opp til urealistiske idealer og skyhøye krav for vellykkethet. Serien Sykt perfekt som har blitt vist på TV2 dette året, er et godt eksempel på at forventningspresset ungdommer i dag står overfor, påvirker dem sterkt fysisk og psykisk.

Hvem er det som bestemmer hva som er perfekt og enestående? Jo, det er som oftest våre egne holdninger, både til oss selv og til andre. Vi ønsker derfor denne sommeren å sette søkelyset på at alle mennesker er enestående og har en komplett verdi ved det å være seg selv. Kan vi sette en ny standard for hva ordene “perfekt” og “unik” kan bety? Vi velger å tro at det er nettopp det vi kan. Derfor har vi kalt årets sommerkampanje for Helt unik.

Vi i Menneskeverd mener at vi har verdens viktigste jobb, fordi vi ser at det er behov for å løfte frem disse verdiene. Vår drøm vil likevel være et samfunn der vi som organisasjon vil være overflødig. I mellomtiden ønsker vi å fortsette vårt holdningsarbeid nettopp gjennom kampanjer som i år, der vi kan få lov til å fortelle mennesker, uavhengig av diagnose, funksjonsnivå, etnisitet og hvem de er – at de har en uendelig verdi. Vi gleder oss stort til å treffe deg på stand i sommer slik at vi kan fortelle deg hvorfor du er helt unik.

46 Delinger