team1


Publisert: 12.09.16  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Hvor går grensen for hva foreldrene dine skal vite om deg før du er født? 

Få med deg Geir Lippestad, Ellen Blinkenberg, Morten Magelssen og Ingrid Hardang sine refleksjoner i en spennende panelsamtale om fosterdiagnostikk, personvern og etikk. Samtalekvelden avholdes på Litteraturhuset i Oslo, er gratis og åpent for alle interesserte.

Klikk her for å se livestream-opptak fra kvelden

Dato: Mandag 24. oktober 18.30-20.30
Sted: Litteraturhuset i Oslo
Arrangør: Menneskeverd

Bakgrunn for samtalen

Denne høsten skal bioteknologiloven revideres og det offentlige ordskiftet gir signaler om en liberalisering av lovverket. Teknologi er i seg selv verken et gode eller onde, det kommer an på hva vi bruker den til. Morgendagens fosterdiagnostikk og gentesting gir oss verdifull informasjon og kunnskap, men det leder oss også inn i etiske dilemmaer der tanken om menneskeverd og likeverd blir utfordret.

I dag er flertallet i Bioteknologirådet for innføring av blodprøven som finner foster-DNA i mors blod tidlig i svangerskapet – Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) til gravide kvinner over 38 år. NIPT kan avdekke om fosteret har Downs syndrom. Muligheten for etterhvert å kunne teste for alle fosterets arvelige egenskaper, fra kjønn til hår- og øyefarge, arvelige sykdommer og andre egenskaper, er ikke lenger en fjern og urealistisk tanke. Da er en samtale som drøfter dette viktig og vesentlig, for de store avgjørelsene må tas på best mulig grunnlag. Denne kvelden vil ulike innledere – politikere, leger og etikere – dele sine tanker om morgendagens fosterdiagnostikk, etikk og klok bruk av medisinsk teknologi. I en spennende panelsamtale spør vi: Hvor går grensen for hva foreldre skal vite om barnet før det er født?

 I panelet denne kvelden:

geir-lippestad

Geir Lippestad, byråd for næring, eierskap og mangfold i Oslo. Tema: Hva slags liv er verdt å leve? Om menneskeverd og menneskesyn. Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Ellen Blinkenberg

Ellen Blinkenberg, spesialist i medisinsk genetikk, overlege ved Senter for medisinsk genetikk og molekylær medisin, Haukeland sykehus. Tema: Gentesting og retten til ikke å vite. Foto: Marit Hommedal

Morten Magelssen_portrett

Morten Magelssen, forsker ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Tema: Mennesket – mål eller middel? Foto: Maria Victoria Kjølstad Aanje

Ingrid Hardang, overlege i medisinsk biokjemi. Tema: Non-invasive prenatal testing (NIPT) - et gode eller et onde? Foto: Privat

Ingrid Hardang, overlege i medisinsk biokjemi. Tema: Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) – et gode eller et onde? Foto: Privat

19 Delinger