Menneskeverd ønsker velkommen forskning og nye teknologiske muligheter som kan helbrede sykdom og bekjempe lidelse, men dette må ikke gå på bekostning av menneskeverdet.

Det er varslet at bioteknologiloven skal revideres denne høsten, og vi er spent på hva helsemyndighetene vil legge fram i sin Stortingsmelding. Ettersom kjernen i Menneskeverds mandat er å verne om det spirende menneskelivet – det befruktede egget – vil vi følge ekstra nøye med revideringen som omhandler dette. Testen NonInvasive Prenatal Testing (NIPT), som i første omgang kan avdekke kromosomfeil, og en ny og revolusjonerende metode for genredigering (CRISPR) er aktuelle saker som berører vårt livsvernarbeid.

I høstens utgave av Vern om livet får du en god oversikt over hvilke bio-kamper vi engasjerer oss i. Vi minner regjeringspartiene om at de har forpliktet seg til samarbeidserklæringen fra 2013 som konkretiserer at NIPT som fosterdiagnostikk ikke skal bli et offentlig tilbud til gravide i inneværende stortingsperiode.

Menneskeverd ønsker velkommen forskning og nye teknologiske muligheter som kan helbrede sykdom og bekjempe lidelse, men dette må ikke gå på bekostning av menneskeverdet. Menneskets verdi innebærer at et menneske aldri utelukkende kan brukes som et middel for andre formål – uansett hvor viktige disse formål måtte være. Det er særlig viktig at vi tar avgjørende hensyn til respekten for menneskelivet i alle dets faser.

Forskning som medfører destruksjon av embryoer, forutsetter og legitimerer en etisk problematisk handling – å avslutte et påbegynt menneskeliv. Den største etiske utfordringen med CRISPR er den samme som ved annen forskning på embryoer: forskningen forutsetter at embryoet enten destrueres på forhånd (ved at stamceller hentes ut og at embryoet dermed går til grunne) eller at embryoet etter genmodifiseringen destrueres.

Et embryo er et menneskeliv på tidlig stadium, og det er ikke riktig å gjøre et annet menneskeliv – selv om det er ungt og uferdig – til et middel for andre mennesker. Målet helliger ikke midlet. Menneskeverd vil bare kunne støtte bruk av CRISPR i forskning som ikke forutsetter at individet cellene hentes fra, går til grunne.

Embryoforskning er etisk omstridt, og det er derfor overraskende at flertallet i Bioteknologirådet i vinter stemte for å tillate CRISPR-teknikken på overtallige befruktede egg dersom de destrueres etter 14 dager.Derimot er det foreløpig bred enighet om at risikoen for bivirkninger gjør det uetisk og uansvarlig å gjøre genetiske endringer i et menneskelig embryo som skal brukes til å gjøre en kvinne gravid.

Dette handler om små spirende menneskeliv og kommende generasjoner. Det er et stort ansvar å sette etiske grenser for alle nye teknologiske muligheter. Menneskeverd oppfordrer politikere og helsemyndigheter til å vektlegge menneskeverdet når det skal settes grenser for hva teknologien skal kunne brukes til.

Denne teksten er hentet fra høstens utgave av Vern om livet. Ønsker du å bli medlem i Menneskeverd og motta magasinet i din postkasse? Gå inn på denne lenken. 

 

34 Delinger