Formuleringen i programmet om at KrFU er «prinsipielt imot abort» er på kollisjonskurs med det nye vedtaket om at kvinnen har det siste ord.

Denne helgen vedtok ungdomspartiet KrFU, med knappe to stemmer­, at kvinnen skal ha det siste ordet i valget om abort. Oppmykningen av partiets gjeldende­ vedtak, skjer etter­ en lengre prosess der KrFU har sett seg nødt til å være med på en «moderniseringsbølge». Fylkeslederen i Akershus, Julia Sandstø, sto i spissen for den knappe seieren­, og kommenterte­ hendelsen slik til Vårt Land: «Dette er et betydelig steg i en retning der vi gjør KrFU til et ungdomsparti som kjemper for moderne saker.»

• Les også Olaug Bollestad: Ingen endring i KrFs abortsyn

Ved å ta dette steget gjør partiet­ det vanskelig for seg selv.

Ønsker KrFU å være moderne­, må de omfavne den medisinske­ utviklingen og fremme en politikk­ som tar hensyn til oppdatert forskning om fosteret. Siden­ loven om selvbestemt abort ble vedtatt for nesten 40 år siden, er det mye som har skjedd innen den medisinsk-teknologiske­ utviklingen. Vi vet at fosteret er så mye mer enn en celleklump. Hjertet slår etter 21 dager. Alle organer er på plass og i funksjon ved 12. uke.

Tilpasset. På alle andre samfunnsområder justerer vi lovgivningen slik at den er tilpasset vår tid. Det er derfor merkelig at loven­ om svangerskapsavbrudd er uendret og ikke har tatt inn over seg alle de nye oppdagelsene som er gjort i løpet av disse tiårene.

Det er flere grunner til at denne­ loven er utdatert. I 2014 ble det presisert at kvinner ikke kan ta abort etter 21 uker pluss seks dager­. Med den rivende­ teknologiske utviklingen­ mener­ vi grensen fortsatt er for 
høy.

Tvillingabortsaken er også et konkret eksempel på at loven­ trenger en overhaling. Det bør tydeliggjøres i abortloven at en graviditet handler om to fullferdige­ liv – kvinnen og fosteret­.

Vi i Menneskeverd er glad for at KrFU ønsker å satse på abortforebyggende tiltak som informasjon og veiledning til gravide som vurderer abort. I tillegg vil partiet jobbe for å bedre de økonomiske støtteordninger slik at flere og spesielt unge kvinner kan velge å beholde barnet­ de bærer. Dette jobber vi i Menneskeverd­ også for.

Når dette er sagt, er vi bekymret­ for ungdomspartiets­ overordede­ politiske linje på dette feltet­ når vi registrerer landsmøtets konklusjon. Formuleringen i partiprogrammet om at KrFU er «prinsipielt imot abort» er på kollisjonskurs med det nye vedtaket om at kvinnen har siste ord.

Hvordan kan disse to motstridende bestemmelsene stå side om side? Nå ser det nemlig ut som om KrFU anerkjenner dagen­s abortlovgivning. I dag har kvinnen det siste ordet i spørsmålet om abort før 12. uke.

Holdninger. Lover former holdninger. Noe som er lovlig blir fort moralsk akseptabelt. KrFU skaper problemer for seg selv når de nå programfester at kvinnen skal ha det siste­ ordet i spørsmålet om abort. Det er greit å innrømme at det er politisk­ umulig å endre abortloven slik situasjonen er i dag – men det er noe helt annet å legitimere en lov som strider mot det en alltid har stått for. Vi oppfordrer ungdomspartiet til fortsatt tydelig å tale fosterets sak. Det er ikke umoderne å mene noe annet­ enn majoriteten. Det er veldig nødvendig og modig.

ARTIKKELEN ER OGSÅ PUBLISERT I VÅRT LAND 29.09.2016