team1


Publisert: 05.10.16  Skrevet av: Susanne Ward Ådlandsvik, Informasjonskonsulent

Et flertall i Bioteknologirådet anbefaler NIPT som testmetode ved fosterdiagnostikk.
– Denne metoden vil gi økt press på å finne fostre med Downs syndrom og andre trisomier, sier Maria Victoria Kjølstad Aanje, infomasjonsansvarlig i Menneskeverd, til Vårt Land.

Universitetssykehuset i Nord-Norge har søkt Helse­direktoratet om lov til å ta i bruk såkalt NIPT (non-invasive prenatal testing) i testing av trisomi hos fostre. Bioteknologirådet har vurdert saken og anbefaler Helsedirektoratet å si ja.

– Når vi først tillater foster­diagnostikk for å avdekke­ trisomier, må de gravide kvinnene­ få tilgang til den mest presise og hensiktsmessige metoden. Det er bare snakk om å endre metoden, ikke hvor mange som får tilbud om testing eller hva det blir testet for. Det skriver leder for Bioteknologirådet Kristin Halvorsen og direktør Ole Johan Borge i en kronikk i Vårt Land onsdag 5. oktober.

Isolert sett kan Menneskeverd forstå anbefalingen, i og med at NIPT er den mest treffsikre metoden for å avdekke trisomi og «falske» trisomidiagnoser.
– Faren er likevel at testen vil føre til et økt press på å finne Downs syndrom og andre trisomier, sier Maria Victoria Kjølstad Aanje i Menneskeverd.

Hun påpeker at gruppen som får tilbud om fosterdiagnostikk allerede opplever sterkt press på å lete etter Downs syndrom og andre trisomier, og hun frykter at bedre tilrettelegging vil føre til flere aborter av disse barna.

– Teknologi og forskning som bidrar til å bekjempe sykdom og lidelse ønsker vi selvsagt velkommen, men vi er skeptiske til teknologiske muligheter som kan bidra til økt sortering og som dermed truer menneskeverdet. Denne gentesten kan brukes til å teste langt flere ting. Vi er bekymret for at grensene som er satt skal skli ut, og at det gradvis blir flere som får tilbud om test, og at stadig flere ting blir undersøkt, sier Aanje.

I dag tilbys alle gravide over 38 år, samt andre risikogrupper, gratis fosterdiagnostikk i form av tidlig ultralyd kombinert med en blodprøve fra mor. NIPT innebærer derimot at det gjøres en analyse av fosterets DNA gjennom en blodprøve fra mor. Denne metoden åpner også for å kartlegge hele DNA-et til fosteret. Prøven kan tas tidlig i svangerskapet – allerede etter fjerde uke, og dermed i god tid før grensen for selvbestemt abort.

Et flertall i Bioteknologirådet sier ja til å endre metoden, men ønsker å beholde dagens grenser for hvem som får tilbud om fosterdiagnostikk.

 

Fakta om NIPT:

  • Non-invasive prenatal test er en test hvor man kan studere fosterets DNA i gravide kvinners blod.
  • Testen kan potensielt vise: Fosterets blodtype, kjønn, kjønnsrelaterte sykdommer, arvelige sykdommer og trisomier, farskap, og kartlegging av alle genene hos fosteret.
  • Trisomi er en genetisk mutasjon som gir ett ekstra kromosom til det normale kromosomparet. Trisomiene som undersøkes gjennom fosterdiagnostikk er trisomi 21 (Downs syndrom) og trisomi 13 og 18, som gir mer alvorlige funksjonsnedsettelser.

 

28 Delinger