team1


Publisert: 17.10.16  Skrevet av: Ingjerd Våge, Kommunikasjonsrådgiver

Helsedirektoratet åpner for at utenlandske kvinner på ferie i Norge kan fjerne ett av to fostre. Menneskeverd er svært bekymret for utviklingen.  

– Jeg er meget bekymret for at vi etter hvert kommer til å være vitne til en form for fosterreduksjons-turisme nå som helse- og omsorgsdepartementet også legger opp til at utenlandske kvinner uten fast adresse her i landet skal få utført dette, sier Maria Victoria Kjølstad Aanje, informasjonsansvarlig i Menneskeverd.

I februar åpnet Helse- og omsorgsdepartementet opp for at norske kvinner gravide med friske tvillinger kunne abortere bort den ene og bare bære fram den andre.

Et par måneder senere kom de første henvendelsene fra nordiske kvinner som ønsket dette. En kvinne var gravid i sjette uke. Men det var uklart om St. Olavs Hospital, som utfører fosterreduksjon, også kunne gjøre dette på utenlandske kvinner

Nye retningslinjer

Nå er retningslinjer sendt ut fra Helsedirektoratet.

– Alle kvinner, uavhengig av om de er norske eller utenlandske kvinner som oppholder seg i Norge, har samme rett til abort og fosterreduksjon. Ifølge juristene kreves det ikke fast adresse, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu ved avdeling for sykehustjenester i Helsedirektoratet. Det melder NRK.

Utenlandske kvinner som vil benytte seg av muligheten til fosterreduksjon i Norge, må selv betale for inngrepet.

Utdatert abortlov

Aanje stiller seg svært undrende til at helse- og omsorgsdepartementet også åpner opp for fosterreduksjon som tilbud til gravide kvinner fra andre land, når selve prosedyren ikke var mulig da abortloven ble utformet.

Marie Aanje

Maria Aanje

– Fosterreduksjon som prosedyre var da teknisk umulig. Hvordan kan det ha seg at man tolker lovverket så vidt at noe som ikke var teknisk mulig den gangen, implementeres i dagens lovverk? spør Aanje.

Hun legger også til at det er uheldig at vi skal tilby denne prosedyren til kvinner som kommer fra land der dette ikke er lovlig.

Aanje mener dagens praksis er på kollisjonskurs med det lovgiverne så for seg.

– Det er hevet over enhver tvil at dette ikke var motivasjonen da abortloven ble utformet for rundt 40 år siden. Jeg kan umulig tenke meg at de som nedfelte abortloven i 1978 hadde sett for seg at loven etterhvert skulle tolkes dithen at gravide kvinner kan reise hit på ferie for å ta livet av en tvilling i magen, sier Aanje.

Fremmer representantforslag

Hun er midlertidig glad for at KrF og Senterpartiet nå setter saken på dagsorden igjen ved å fremme et Dok 8-forslag til Stortinget om et forbud mot fosterreduksjon generelt.

– Menneskeverd håper at flere representanter ser viktigheten av å ikke utvide lovverket til å omfatte tvillingabort, og at fosterreduksjon for utenlandske kvinner heller ikke blir en mulighet, sier hun.