team1


Publisert: 23.11.16  Skrevet av: Ingjerd Våge, Kommunikasjonsrådgiver

Det er viktig at politikere sitter i førersetet og regulerer abortloven, og ikke gir fra seg styringen til teknologien.

Politikerne på Stortinget diskuterer i disse dager om såkalt fosterreduksjon skal tillates eller ikke. Senterpartiet og KrF har fremmet et representantforslag hvor de tar til ordet for å gjøre dette ulovlig. Menneskeverd har i den forbindelse sendt inn et høringssvar til helse- og omsorgskomiteen for å fremme vårt syn.

Les vårt høringssvar her:

Organisasjonen Menneskeverd arbeider for å verne om livet fra befruktning til naturlig død. Etter at Justis- og beredskapsdepartementet vurderte det slik at loven om svangerskapsavbrudd åpner for fosterreduksjon, har vi mottatt svært mange reaksjoner fra mennesker i hele Norge. Disse reaksjonene kommer også fra folk som er for selvbestemt abort, men som reagerer med sinne på at fosterreduksjon er lovlig. Å tillate fosterreduksjon mener vi er en utvidelse av loven om svangerskapsavbrudd.

Se video om hvorfor tvillingabort ikke bør tillates:

Gir økt risiko

Det er flere tungtveiende grunner for at en slik praksis ikke bør tillates i Norge.

Ola Didrik Saugstad, professor i barnesykdommer ved universitetet i Oslo, skriver i en kronikk i Aftenposten 24. oktober 2016 at fosterreduksjon ”gir en svært begrenset gevinst for gjenværende fostre”. Det gir også ”en risiko på 10-15 prosent for spontanabort eller svært tidlig fødsel”. Barn som blir født svært tidlig kan som kjent få store skader. Det er heller ikke utenkelig at det kan være psykisk belastende å kjenne til at man har en tvillingsøsken som ikke fikk leve. Menneskeverd er bekymret for de samfunnsmessige konsekvensene ved fosterreduksjon. En slik praksis åpner for alvorlig sortering av menneskeliv.

Utvidelse av loven

Vi mener loven om svangerskapsavbrudd må gjennomgås med tanke på de nye, teknologiske mulighetene som finnes, og som vil komme. Slik loven er i dag kan vi få en utilsiktet utglidning. En gjennomgang er viktig ettersom loven omhandler store, etiske problemstillinger knyttet til liv og død. Da loven om svangerskapsavbrudd ble vedtatt var ikke fosterreduksjon teknologisk mulig, og dermed heller ikke intensjonen til lovgiver. Et forbud mot fosterreduksjon er derfor ikke en innstramming av dagens lovverk, men tvert imot å si nei til en utvidelse.

Må ikke tillates

Ny teknologi gjør det i dag mulig å DNA-teste fostre før grensen for selvbestemt abort. Dermed kan vi i nær fremtid stå overfor foreldre som vil redusere antallet fostre på bakgrunn av kjønn eller andre egenskaper. Det er viktig at politikere sitter i førersetet og regulerer abortloven, og ikke gir fra seg styringen til teknologien.

Vi mener Stortinget må å se til Sverige og Danmark hvor fosterreduksjon, på generelt grunnlag, ikke er lovlig. Menneskeverd støtter dokument 8-forslaget om at regjeringen bør fremme forslag om endringer i lov om svangerskapsavbrudd der det presiseres at forsterreduksjon ikke er tillatt.

5 Delinger