team1


Publisert: 02.01.17  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Per Fugelli mottar Menneskeverds Livsvernpris 2017 for sin evne til å snakke naturlig og ærlig om døden, samtidig som han inspirerer til livsglede. På den måten er han med på å gi næring til selve livet.

Per Fugelli er lege og professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Han er også kjent som en ivrig samfunnsdebattant og har siden tidlig på 1990-tallet deltatt i en rekke debattprogrammer, både på TV og radio. Fugelli var med i styringsgruppa i Verdikommisjonen, og har siden 1975 utgitt og vært medforfatter av nesten 50 bøker. Fugelli mestrer å ta temperaturen på samfunnet, etterfulgt av oppskrifter med velfungerende medisin.

Årets vinner av Livsvernprisen har evnet å synliggjøre menneskeverdet hos dem som befinner seg i livets siste fase, og gitt døende og alvorlig syke en stemme i offentligheten. Vi er overbevist om at han på denne måten har skapt håp og livsmot for mennesker som er i eksistensielle kriser og i sårbare faser av livet. Midt i egen sykdomsprosess og nærstående død har Fugelli på en beundringsverdig måte satt fokus på livsglede og løftet frem verdien av de nære ting i livet. Videoklippene av professoren som Stavanger Aftenblad publiserte gjennom sommeren 2016, der han vandrer barbeint på en strand på Jæren og deler sin livsfilosofi, er et konkret eksempel på det.

En av hans mange viktige målgrupper er unge mennesker. Fugelli mestrer kunsten å nå neste generasjon med verdifull og anvendelig livsfilosofi, der kjærlighet til livet og deg selv står sentralt. Med klokskap har han gjennom bøker og i riksdekkende medier formidlet et viktig budskap om å leve i nuet, oppdage det verdifulle i egen livsfase og bry oss om hverandre. Årets vinner ønsker at vi skaper et rausere samfunn der vi vil hverandre vel.

Vi ønsker å anerkjenne Fugelli sin åpenhet om hele livet, hans tro på menneskeverdet og hans arbeid for fellesskapsverdiene likeverd og inkludering. Vi gratulerer vinneren av Menneskeverds Livsvernpris 2017.

Foto: Anders Kjøndal 

1 Delinger