team1


Publisert: 09.01.17  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Nybakte foreldre, som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger, vil nå få 15.120 skattefrie kroner mer i engangsstøtte. 

Engangsstøtten ved fødsel eller adopsjon var i fjor på 46.000 kroner per barn. Den nye satsen gjeldende fra 1. januar 2017 er på 61.120 kroner. Det betyr 15.120 kroner mer å rutte med for foreldre som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger.

Dersom du ikke har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før fødsel, har du krav på en engangsstøtte. Studenter og kvinner på vei inn i arbeidslivet er eksempler på grupper som faller inn under denne kategorien.

I samarbeidsplattformen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti anno 2013, heter det at engangstøtten skal økes. Gjennom stortingsperioden har stønaden økt noe, men primært har det kun vært en symbolsk økning.

Engangsstøtten forebygger abort

Generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen, har tidligere uttalt at økonomi ofte er en avgjørende faktor for kvinner og par som vurderer hvorvidt de skal beholde barnet de venter.

Liv Kjersti S. Thoresen mener økt engangsstønad er et godt tiltak for å redusere antall aborter. Foto: Anders Kjøndal

Liv Kjersti S. Thoresen mener økt engangsstønad er et godt tiltak for å redusere antall aborter. Foto: Anders Kjøndal

– Studier viser at økonomi er en av årsakene til at unge kvinner velger abort. Det er grunn til å tro at i hvert fall noen gravide ville valgt å bære frem barnet sitt hvis den økonomiske tryggheten var tilstede. Det vi investerer i støtte til unge kvinner og par som velger å bære fram sine barn, blir et gode for vårt samfunn på lang sikt. Når vi vet noe om hvorfor så mange velger abort, etterlyser vi politisk vilje til å prioritere tiltak som kan fungere, sier Thoresen.

Studie av professor og overlege Anne Eskild, viser at gravide kvinner uten lønnsarbeid har fire ganger større risiko for å ta abort enn kvinner med lønnet arbeid. Studien er publisert i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Forskerne har tatt utgangspunkt i tall fra Statistisk sentralbyrå, Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret.

Artikkel---bli-medlem