team1


Publisert: 09.01.17  Skrevet av: Ingjerd Våge, Kommunikasjonsrådgiver

Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Sp, synes helsekomiteen på Stortinget har lagt lokk på debatten om fosterreduksjon.

Det skriver Adresseavisen mandag.

– Da abortloven ble vedtatt, eksisterte ikke muligheten for å foreta en slik fosterreduksjon. Derfor er det helt nødvendig at vi tar en politisk debatt om dette spørsmålet, som involverer store etiske problemstillinger. Men jeg opplever at de andre partiene på Stortinget ikke er interessert i dette, tvert imot legges det lokk på debatten. De ønsker minst mulig debatt og innspill om saken, og det synes jeg er feigt, sier Kjersti Toppe til avisen.

– Hvordan legger de lokk på debatten? 

– Det er min opplevelse av de andre helsepolitikerne i komiteen. Du kan se det på merknadene i innstillingen, de skriver minst mulig og er ikke interesserte i å høre på hva fagmiljøene mener. Det er også meget spesielt at verken helseminister Bent Høie (H), eller noen av hans statssekretærer og rådgivere, ville møte organisasjonen Menneskeverd – som leverte 20 000 underskrifter mot tvillingabort. Det endte med at KrFs Bollestad og jeg tok imot dem på Stortinget, sier Toppe.

Forventet debatt.

Fosterreduksjon er et risikofylt inngrep og utføres ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Torbjørn Moe Eggebø, seksjonsoverlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs Hospital, ønsket også en politisk diskusjon om temaet.

– Vi hadde forventet at det ville være en politisk diskusjon rundt dette. Det er noe vi etterlyser, sier  Eggebø til Adresseavisen.

Han understreker at de norske retningslinjene for fosterreduksjon trolig er blant de mest liberale i Europa.

Frp uenig.

Kari Kjønaas Kjos, helsepolitisk talsperson for Frp og leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, er på sin side ikke enig med at komiteen har lagt lokk på debatten.

– Vi har hatt våre diskusjoner i partiene. Saken er at vi ikke ønsker å endre abortloven, mens Sp og KrF vil endre den. Det vi gjorde i komiteen, var bare å stadfeste at vi skal fortsette slik som vi har gjort i mange år, sier Kjos til Adresseavisen.

Foto: Ragne B. Lysaker/Senterpartiet

166 Delinger