team1


Publisert: 01.03.17  Skrevet av: Ingjerd Våge, Kommunikasjonsrådgiver

Helseminister Bent Høie (H) innfører den omstridte blodprøven NIPT som skal finne barn med Downs syndrom.

— Menneskeverd frykter denne testen vil føre til at vi sorterer ut enda flere barn på bakgrunn av diagnoser man kan leve godt med, sier Maria Victoria Kjølstad Aanje, informasjonsansvarlig i Menneskeverd.

Dragkamp
Etter flere måneder med politisk tautrekking kunngjorde Høie onsdag at han sier ja til å ta i bruk den omstridte blodprøven NIPT i fosterdiagnostikken. Høie innfører NIPT i tråd med Helsedirektoratets anbefaling.

Testen skal brukes for å finne foster med trisomi 13, 18 og 21. Mest vanlig er trisomi 21, mer kjent som Downs syndrom. Blodprøven blir et tilbud til gravide over 38 år, og andre i risikogrupper, som etter dagens metode får fosterdiagnostikk (KUB: blodprøve + ultralyd), som viser økt risiko for kromosomavvik.

Gravide vil få tilbud om å ta testen før grensen for selvbestemt abort.

LES OGSÅ: Ny blodprøve intensiverer jakten på Downs syndrom.

Brekkstang
Aanje er redd for at tilbudet som nå gis til en liten gruppe, vil bli brukt som en brekkstang for å kunne utvide omfanget.

— Det vil være vanskelig å begrunne hvorfor ikke dette tilbudet skal utvides og gis til flere grupper, sier hun og legger til:

— Det er en kjensgjerning at det er ikke de over 38 år som faktisk føder flest barn med Downs syndrom i dag, dette er det derimot yngre kvinner som gjør.

Informasjonsansvarlig Maria Victoria Kjølstad Aanje.

Statistikk fra Medisinsk fødselsregister viser at ni av ti kvinner som får vite at barnet de bærer har Downs syndrom, velger abort.

Kun et tidsspørsmål
Aanje tror det bare et et tidsspørsmål før flere kvinner vil ta til orde og kreve tilgang til den såkalte «beste testen på markedet».

— Når NIPT-testen blir billigere og enklere, er det ikke vanskelig å se for seg scenarioet der alle kvinner blir tilbudt en blodprøve tidlig i den ordinære svangerskapsomsorgen hos sin fastlege.

Kan teste kjønn
NIPT er en gentest og man kan i teorien kartlegge hele arvematerialet til fosteret. I enkelte land der man har tatt i bruk NIPT er også kjønnstesten blitt en del av tilbudet.

— Abort på grunn av «feil kjønn» er dermed ikke lenger en fjern tanke, mener Aanje.

2 Delinger