team1


Publisert: 06.06.17  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Denne sommeren kan du bli en «21-er».

 

Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for å verne om livet fra befruktingen til naturlig død. Ved å bli en «21-er» hjelper du oss i dette viktige arbeidet. Dette er noe av det vi jobber for:

  • Å synliggjøre verdien av barnet i mors mage.
  • Å få ned de høye aborttallene i Norge.
  • Å gi ufødte barn et styrket rettsvern.
  • Å synliggjøre verdien av mennesket uavhengig av sykdom eller diagnoser.

I fjor underviste vi godt over 6000 unge mennesker om abort, sortering av ufødt liv og aktiv dødshjelp. Vi driver holdningsarbeid gjennom kampanjer og informasjonsvirksomhet, deltar i den offentlige debatten og jobber aktivt inn mot politikere og beslutningstakere.

Slik blir du med:

Ved å gi 21 kroner i måneden støtter du Menneskeverd og et livsviktige arbeid. Send SMS med kodeord «21» til 2160.

Du kan når som helst stoppe betalingen ved å sende «STOPP 21» til 2160.

Se våre kampanjevideoer her:

LagreLagre