Morten Dahle Stærk er ny leder i årsvikariat.

Vi ønsker Morten Dahle Stærk velkommen som vikarierende generalsekretær frem til august 2018. Stærk kommer fra stillingen som salgs- og markedsleder i Lunde Forlag AS. Han har tidligere jobbet med innsamling og markedsføring av studier ved NLA Høgskolen, og med kommunikasjonsstrategien for den fusjonerte NLA Høgskolen.

I 1999 ble Stærk ansatt som ettåring i Norsk Pro Vita, som senere ble en del av Menneskeverd. Han ledet siden Menneskeverd sin ungdomsorganisasjon, UMAN (Ungdommens Menneskeverdallianse i Norge), i en periode etter dette. Han skrev masteravhandlingen sin om etikk og gleder seg til å ta fatt på den nye oppgaven.

Morten Dahle Stærk ser frem til å ta fatt på sin nye oppgave

Menneskeverd spiller en nøkkelrolle i samfunnsdebatten

– Først og fremst gleder jeg meg til å jobbe sammen med en fantastisk stab av svært dyktige medarbeidere. Organisasjonen Menneskeverd viser at det går an å kombinere et prinsipielt syn på menneskelivets verdighet med en raus og åpen samtale om mange dilemmaer vi møter i samfunnet. Dette blir spesielt tydelig i de vanskelige temaene knyttet til moderne bioteknologi. Debatten om sorteringssamfunnet og enkelte debattanters prinsipielle forsvar for sortering og rangering av menneskeliv, viser at vi trenger en tydelig stemme for et iboende menneskeverd som ikke avhenger av egenskaper. Her spiller Menneskeverd en nøkkelrolle, avslutter Stærk.

Stærk har jobbstart fra 1. august, og kan deretter kontaktes på morten@menneskeverd.no.

173 Delinger