Generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen (1962-2017), er død 55 år gammel.

Hun var Menneskeverds generalsekretær i 13 år (2004-2017) og en utrettelig stemme for menneskets ukrenkelige verdi i norsk offentlighet. Skjeggestad Thoresen var utdannet jordmor og hadde i tillegg en master i verdibasert ledelse. Hun jobbet som jordmor ved Sykehuset Telemark, på Haukeland sykehus og Akademiska sjukehuset i Uppsala og var i en periode prosjektleder for Mor-barn-vennlig initiativ for Nasjonalt kompetansesenter for amming. Hun har sittet i Skien bystyre for KrF og vært nestleder for Telemark KrF.

Begravelsen vil finne sted torsdag 10. august kl. 11.00 i Råde kirke i Østfold.

Generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen, gikk bort mandag 31. juli etter en lengre tid med sykdom. Foto: Anders Kjøndal

Minneord

Mandag 31. juli gikk generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen, bort etter lengre tids sykeleie. Liv Kjersti ble valgt inn i styret til Norsk Pro Vita i 2001 og var en sentral aktør da organisasjonen slo seg sammen med For livsrett og Menneskeverd i 2002. Hun ble ansatt som generalsekretær i 2004. Med klokskap, ydmykhet og med en tydelig stemme har hun i disse tretten årene kjempet for at alle mennesker skal ha lik rett på livet, og talt de stemmeløses sak. Hun opparbeidet seg stor tillit blant mange samfunnsgrupper der hun representerte Menneskeverd, og hun er arkitekten bak den solide organisasjonen som Menneskeverd er i dag. Hun tilførte også organisasjonen en viktig faglig tyngde gjennom sin erfaring som jordmor og som prosjektleder ved Oslo Universitetssykehus.

Liv Kjersti hadde et stort engasjement og en varme som berørte alle hun hadde kontakt med. Ikke minst bærer medarbeiderne i Menneskeverd på stor takknemlighet for hennes gode ledelse og varme tilstedeværelse. Hun hadde en unik evne til å tale og inspirere mennesker som lyttet til henne. Vi vil savne en sterk og varm kvinne som brant for det hun jobbet for og som ga mye av seg selv til mennesker rundt seg. Det var alltid mye glede og latter rundt Liv Kjersti, og det vil vi for alltid minnes og bære med oss videre. Selv etter at sykdommen rammet, fulgte hun med på det som skjedde i bevegelsen, og var opptatt av at vi skulle finne gode løsninger.

Hennes bortgang er ufattelig trist, og hun etterlater seg et stort tomrom hos alle som kjente henne. Vi minnes en flott og enestående person med en smittende drivkraft og stor livsglede, en kvinne som hadde en unik evne til å se sine medmennesker på en god måte. Liv Kjersti vil for alltid bli husket som kvinnen som talte der andre tiet – og som tok et steg frem der andre trakk seg tilbake. Hun har gitt mot og håp til mange og vært et forbilde uten sidestykke.

Det er uvirkelig, smertefullt og uforståelig at hun ikke lengre er iblant oss. Våre tanker går til hennes nærmeste familie og hennes kjære Yngvar. Vi er så glade for tiden vi har hatt sammen og lyser fred over hennes gode minne.

Svein Granerud, styreleder
Morten Dahle Stærk, vikarierende generalsekretær

LagreLagre