Undervisningsansvarlig er leder for undervisningsteamet vårt – som er spydspissen i vårt store holdningsskapende arbeid blant unge. Vi møter over 5.000 unge mennesker hvert år, og vi stiller høye krav til alt vårt pedagogiske arbeid.

Menneskeverd søker undervisningsansvarlig i en 100 prosent fast stilling. Vi søker en engasjert medarbeider som har undervisningserfaring, er god til å kommunisere med målgruppen, er en dyktig organisator og trives med å utvikle nye undervisningsformer.

Som undervisningsansvarlig vil du:

 • lede organisasjonens undervisningsarbeid
 • holde foredrag og undervise spesielt for unge mennesker
 • utvikle vårt undervisningsmateriell og nye pedagogiske virkemidler
 • organisere undervisningsteamets reisevirksomhet og booking av oppdrag
 • holde deg oppdatert på våre aktuelle temaer og delta på daglige nyhetsmøter
 • delta i utvikling av holdningskampanjer
 • delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • delta på stands og andre eksterne arrangementer

Vi søker deg som:

 • har høyere pedagogisk eller annen relevant utdannelse
 • har erfaring som leder enten i jobb eller frivillig arbeid
 • har undervisningserfaring og er god til å kommunisere med unge mennesker
 • skaper begeistring når du formidler
 • trives med å arbeide frem nye undervisningsformer og -materiell
 • er ydmyk og trygg på deg selv i møte med vanskelige spørsmålsstillinger
 • er god til å organisere deg selv og andre
 • har god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Organisasjonen vektlegger fleksibilitet og teamarbeid. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass rett ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. Du må dele organisasjonens formål og verdier.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Lønn etter avtale. Stillingen forutsetter en god del reisevirksomhet og også helge- og kveldsarbeid. Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 1. oktober.

Spørsmål rettes til generalsekretær Morten Dahle Stærk, tlf.: 957 90 957/22 34 09 00

Søknad med CV sendes til: morten@menneskeverd.no

Ungdomskonsulent Elisabeth vil bli en av dine nye kollegaer