team1


Publisert: 30.10.17  Skrevet av: Ingjerd Våge, Kommunikasjonsrådgiver

Lege Katarzyna Jachimowicz fikk sparken da hun ville reservere seg mot innsetting av kobberspiral. I morgen, tirsdag 31. oktober, møter hun kommunen i Agder lagmannsrett. 

(Først publisert i Vern om Livet 03/17 – Menneskeverds medlemsmagasin. Stå opp for menneskeverdet og sikre deg fremtidige utgaver ved å bli medlem her.)

– Jeg er overbevist om at det er en menneskerett å kunne reservere seg. Norge respekterer ikke denne menneskerettigheten. Det vil jeg bevise i Lagmannsretten og om nødvendig ta saken helt til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, sier Katarzyna Jachimowicz.

Muntlig avtale

Jachimowicz jobbet tidligere som fastlege i Sauherad kommune. Da hun begynte i jobben, hadde hun en muntlig avtale om at hun kunne reservere seg mot å henvise til abort og å sette inn abortvirkende spiral. Våren 2014 ble den blåblå regjeringen enige med KrF om at fastleger ikke lenger skulle henvise til abort. Samtidig ble det satt en stopper for at leger kunne reservere seg mot å sette inn spiral.

I januar 2015 fikk Jachimowicz derfor et brev fra Helsedirektoratet i posten med beskjed om at hun ikke kunne reservere seg. Senere kom et varsel fra kommunen om oppsigelse hvis hun fortsatt ikke ville sette inn spiral.

– Jeg kan ikke utføre oppgaver som fører til abort. Det betyr at jeg ikke kan henvise til abort eller sette inn kobberspiral. For meg er dette et spørsmål om liv og død, det handler ikke om hva som helst, sier hun.

Pioner

Jachimowicz er opprinnelig fra Polen. Her giftet hun seg og fikk to barn. Hun valgte å bli lege fordi «hun ville hjelpe andre mennesker» og «gjøre noe konkret».

– Alle som jobber i helsevesenet, må være glad i folk, sier hun.

Selv kaller hun seg en pioner innen allmennmedisin. I Polen bygget Jachimowicz nemlig opp et eget legesenter som var ett av de første private allmennmedisinske legesentrene i byen hvor hun bodde.

Da ektemannen fikk jobb som radiolog i Norge, kom hele familien til Telemark i 2008. Etter to år med norskkurs fikk hun selv jobb som fastlege i Sauherad.

Vil bevare samvittigheten

– Hvordan har du landet på reservasjonsstandpunktet ditt?

– I Polen setter ikke allmennleger inn spiral, så der var dette ikke noe problem. Ønsket mitt er å bevare min samvittighet. Jeg kan ikke gjøre noe som krenker livet på noen som helst måte – uansett metode. Kobberspiral er abortfremmende og kan fjerne spirende liv. Å være allmennlege innebærer å utføre mange ulike oppgaver. Jeg trodde jeg kunne bytte oppgaver med mine kollegaer, men det viste seg å være feil. Jeg var for optimistisk med tanke på norsk toleranse.

Har du kompetanse til å sette inn spiral?

– Nei, jeg har ikke kompetanse. Jeg har ikke lært denne prosedyren på studiet mitt siden det ikke var obligatorisk og jeg mente det var moralsk problematisk. Jeg har derimot lært meg mange andre ferdigheter.

Hadde det vært greit om du sa du ikke hadde kompetanse?

– Jeg reserverer meg, men i tillegg har jeg heller ikke kompetansen som skal til for å sette inn en spiral. Det er med andre ord ikke forsvarlig, fordi dette er en prosedyre hvor man trenger erfaring. Om jeg skulle fortsatt som fastlege, måtte jeg forpliktet meg til nødvendig opplæring, sier Jachimowicz og fortsetter:

– Det ble ikke kartlagt hvilke leger som kunne sette inn spiral eller ikke, men hvem som reserverte seg. Det opplever jeg som urettferdig. Kvinner får ikke bedre prevensjonsoppfølgning i kommunen av å sparke leger som reserverer seg.

Katarzyna Jachimowicz

Selv om flertallet mener noe er rett, blir det ikke mindre galt, sier Katarzyna Jachimowicz

Sjelden spiralinnsetting

Jachimowicz understreker også at kompetanse forutsetter nødvendig praksis. Hun mener det i dag ikke er nok pasienter i Sauherad til å skaffe seg en slik kompetanse. I 2014 var det ca 20 000 konsultasjoner for fastlegene i Bø kommune i Telemark. 11 av disse var spiralinnsetting, forklarer Jachimowicz.

Hva tenker du om de tallene?

– Det sier noe om hva allmennmedisin er. Det er et bredt fag, og spiralinnsetting er en marginal del av jobben. Pasienter kommer med svært mange ulike plager i hele kroppen. En fastlege må derfor ha ulike ferdigheter, så mange ferdigheter at det ikke er mulig at alle skal kunne alt.

Hva er samvittighetsfrihet for deg?

– Jeg tror alle skulle ha lov til å leve og jobbe i takt med sin samvittighet i spørsmål som omhandler liv og død. Hvis vi betrakter jobben som en plass hvor en bare tjener penger og utfører det man er pålagt, har vi et mekanisk forhold til jobben. Jeg har derimot lært at jobben er et kall, en livsoppgave hvor jeg viser omsorg og kjærlighet. Ut fra mitt kristne livssyn kan jeg ikke utføre oppgaver som strider mot min tro. Jeg kan ikke vise folk kjærlighet og samtidig fornekte meg selv.

Hvorfor er samvittighetsfrihet viktig i et samfunn?

– Samvittighetsfrihet er en slags moralsk ventil. En moralsk refleksjon over de oppgaver man utfører. Selv om flertallet mener noe er rett, blir det ikke mindre galt. Et eksempel er nazistenes eutanasi-program som innebar drap på handicappede mennesker.

Vil du si Norge har samvittighetsfrihet i dag?

– Ikke i alle tilfeller. Ikke når samvittighetsfrihet oppleves som en trussel mot flertallets grunnleggende verdier eller fordommer.

Om nødvendig til Strasbourg

Jachimowicz gikk i fjor til sak mot Sauherad kommune. Hun mente oppsigelsen brøt retten til samvittighetsfrihet, som er forankret i den europeiske menneskerettskonvensjonen. I erklæringens paragraf 9 heter det: «Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet».

Legen tapte imidlertid saken i Aust-Telemark tingrett, men har anket. 31. oktober til 2. november er det en ny rettsrunde i lagmannsretten. Om hun skulle tape igjen, men klarer å samle inn penger, vil hun anke videre, hvis nødvendig helt til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Vil hjelpe andre leger

Men selv om hun skulle vinne saken, er det imidlertid ikke sikkert at hun kommer tilbake som fastlege. Jachimowicz er nemlig i gang med en ny utdanning; spesialisering i psykiatri ved sykehuset i Notodden.

– Mitt mål er ikke nødvendigvis å få tilbake jobben, det kan bli vanskelig med tanke på all den tiden som er gått siden oppsigelsen. Fastlegelisten jeg hadde, er uansett solgt til en annen lege. Jeg gjør dette for andre leger som er i samme situasjon. Jeg kjenner en lege som mistet turnusplassen sin fordi vedkommende ikke kunne reservere seg mot spiralinnsetting. Alle studenter må igjennom allmennlegepraksis. Dette skjer her og nå. Kristne leger blir sparket. Det er ikke riktig å bare gi opp, sier Jachimowicz.

572 Delinger