Karianne Schandy Dinessen er ansatt som ny undervisningsansvarlig i Menneskeverd fra nyttår. Hun har en mastergrad i kultur og samfunnspsykologi fra UiO. 

Karianne har tidligere undervist ved Østmarka barne- og ungdomsskole og bachelorstudenter i psykologi ved Ansgar Høgskole. Bak seg har hun også flere år med sommerleirer for ungdom på Frambu Senter for sjeldne diagnoser blant annet som gruppeleder.

Karianne Schandy Dinessen

Karianne Schandy Dinessen (29) gleder seg til å ta fatt på en stilling i nær kontakt med mange ungdommer.

En viktig kanal til unge mennesker

Karianne gleder seg til å ta fatt på sin nye jobb, og uttaler følgende:

– Jeg gleder meg til å møte ungdom i hele landet og få bidra til refleksjon og bevisstgjøring rundt de livsviktige sakene Menneskeverd jobber for. Jeg har stor tro på holdningsendringer der det gis god informasjon og skapes muligheter for dialog i en undervisningsramme av høy kvalitet. Menneskeverd har gjort og gjør en fantastisk jobb med å nå unge mennesker. Det blir spennende å spille videre på og utvikle undervisningen – som hele tiden må være relevant og fremme eget eierskap til sakene hos ungdommene. At det skal være plass til alle er noe jeg brenner veldig for etter alle mine møter med ungdommer på Frambus sommerleirer. Forøvrig er det en stor glede å bli del av en stab med sterkt engasjement, godt humør, kreativitet og arbeidsvilje.

 

212 Delinger