Undervisningskonsulenten er en del av undervisningsteamet vårt – som er spydspissen i vårt store holdningsskapende arbeid blant unge. Vi møter over 5.000 unge mennesker hvert år, og stiller høye krav til alt vårt pedagogiske arbeid.

Elisabeth vil bli en av dine nye kollegaer.

Menneskeverd søker en engasjert medarbeider som er god til å kommunisere med ungdommer, trygg i undervisningssituasjoner og trives med å være med på å utvikle nye undervisningsformer.

Søknadsfrist: 24. november.

Som undervisningskonsulent vil du:

 • være en del av organisasjonens undervisningsarbeid
 • holde foredrag og undervise unge mennesker
 • delta i utvikling av undervisningsmateriell og nye pedagogiske virkemidler
 • holde deg oppdatert på våre aktuelle temaer og delta på daglige nyhetsmøter
 • delta i utvikling av holdningskampanjer
 • delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • delta på stands og andre eksterne arrangementer

Vi søker deg som:

 • har erfaring med tenåringer og unge voksne
 • er en god kommunikator
 • skaper begeistring når du formidler
 • trives med å arbeide frem nye undervisningsformer og -materiell
 • er ydmyk og trygg på deg selv i møte med vanskelige spørsmålsstillinger
 • er god til å organisere deg selv
 • har god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • liker å reise

Organisasjonen vektlegger fleksibilitet og teamarbeid. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass rett ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. Du må dele organisasjonens formål og verdier.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Lønn etter avtale. Stillingen forutsetter en god del reisevirksomhet og også helge- og kveldsarbeid. Kvinner oppfordres til å søke.

Spørsmål rettes til undervisningsansvarlig Anette Stubseid Sørensen på tlf.: 936 17 923 / 22 34 09 00

Søknad med CV sendes til: anette@menneskeverd.no

176 Delinger