Morten Dahle Stærk er fra 1.1. 2018 ansatt som ny generalsekretær i Menneskeverd. Stærk har vært fungerende generalsekretær fra 1. august, og etterfølger avdøde Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen.

Stærk har skrevet masteravhandling om etikk og menneskesyn, vært bidragsyter i flere bøker og har skrevet en rekke artikler for ulike publikasjoner. Han har siden 2013 jobbet som forlagssjef og redaksjonsleder i Luther Forlag. Han har tidligere jobbet med innsamling, PR og kommunikasjonsstrategi ved nåværende NLA Høgskolen. Han var i 1997 en av initiativtakerne til Menneskeverds ungdomsorganisasjon, UMAN (Ungdommens Menneskeverdallianse i Norge) og ledet denne i noen år. I 1999 ble Stærk ansatt som ettåring i Norsk Pro Vita, som senere ble en del av Menneskeverd. Han har også bred styre- og organisasjonserfaring og har vært sentral i flere utredningsarbeider for ideelle organisasjoner.

Svein Granerud, styreleder i Menneskeverd, kommenterer ansettelsen:

– Menneskeverds styre er svært tilfreds med at Morten Dahle Stærk er villig til å gå inn i den strategiske lederoppgaven det er å være leder for Menneskeverd. Stærk er vel kjent med de utfordringer som Menneskeverd ønsker å møte. Han forener kunnskap og kompetanse med entusiasme og engasjement. Styret er trygg på at han vil representere Menneskeverd på en troverdig og god måte i møte med viktige målgrupper.

Menneskeverds styret er svært fornøyd med tilsettelsen av Morten Dahle Stærk.

Gleder seg

Morten Dahle Stærk gleder seg til å ta fatt på oppgaven som generalsekretær:

– Jeg gleder meg først og fremst til å fortsette å jobbe sammen med en fantastisk stab av svært dyktige medarbeidere. Dette er, sammen med våre medlemmer og støttespillere, den viktigste ressursen vi har for å løse de krevende utfordringene vi står foran i årene fremover. Menneskeverds virksomhet hviler på to bein: Vi skal formidle gode holdninger til menneskelivet i møte med opinionen og til beslutningstakere. Og vi skal fortsette å undervise tusenvis av unge mennesker hvert år. Jeg har i mange år vært begeistret over Menneskeverd – en organisasjon som viser at det går an å kombinere et prinsipielt syn på menneskelivets verdighet med en åpen og god samtale om de mange dilemmaer vi møter i samfunnet.

– Ideen om hvert enkelt menneskes unike verdi, uavhengig av egenskaper, må tilkjempes i hver generasjon. Vår livsberettigelse er å gi stemme til det stemmeløse livet, løfte frem likeverdet som et alternativ til sortering og peke på livshjelp som alternativet til kravet om dødshjelp. Tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund, Lars Ødegård, har sagt at menneskeverdet ikke kan gradsbøyes; det er usedvanlig godt sagt. Historien har vist oss at ideen om menneskets iboende verdi er det beste grunnlaget for et godt samfunn. Menneskeverd er denne ideens fremste forsvarer, avslutter organisasjonens nye generalsekretær.

14. des. 2017,

Svein Granerud,

Styreleder, Menneskeverd

595 Delinger