team1


Publisert: 03.01.18  Skrevet av: Daniel Joachim Kleiven, Informasjonsansvarlig

I henhold til en ny lov vil ikke lenger Downs syndrom være lovlig grunnlag for selektiv abort i delstaten Ohio i USA.

Den ferske loven vil straffe legen, og ikke den gravide selv. Det er leger som utfører en selektiv abort, med kunnskapen om at årsaken er fosterets Downs syndrom-diagnose, som vil risikere straffetiltale og miste løyvet til å praktisere som lege. Selektiv abort foregår når et barn blir abortert på grunn av sykdom, diagnose, kjønn eller andre egenskaper.

Loven står i skarp kontrast til praksisen i land som Norge og Danmark, hvor et statlig tilbud om tidlig ultralyd primært har som formål å oppdage om fosteret i magen har eksempelvis Downs syndrom, og det er kort vei til abort etterpå. I henhold til den norske abortlovens paragraf §2C, defineres dessuten Downs syndrom som «alvorlig sykdom», som gir et selvstendig grunnlag for senabort helt frem til uke 22. Dette er i praksis diskriminering og en gradering av menneskeverdet deres.

Lovforslaget i Ohio ble vedtatt med 20 mot 12 stemmer. Guvernør John Kasich har nå signert forslaget. Ohio blir den tredje amerikanske staten som innfører en slik lov, sammen med Indiana og North Dakota.

«Enhver borger av Ohio har rett til liv, uavhengig av hvor mange kromosomer de har. En diagnose burde ikke kunne være en dødsdom», uttalte Mike Gonidakis, leder av Ohio Right to Life til Reuters.

Loven trer inn i slutten av mars.

2K Delinger