Sara Marie Grimstad er ansatt som ny undervisningskonsulent i Menneskeverd fra nyttår. Hun har en mastergrad i «Religion, Society and Global Issues» fra Menighetsfakultetet i Oslo.

Sara Marie Grimstad har lang og variert organisasjonserfaring. De siste årene har hun jobbet som rådgiver i Nordea.

– Jeg gleder meg til å bidra i det viktige arbeidet Menneskeverd gjør! Menneskeverd er en organisasjon som tør å stå opp for alle menneskers iboende verdi. Den pågående debatten om sorteringssamfunnet og den nærmest ikke-eksisterende debatten om abort viser at Norge trenger en tydelig, prinsipiell stemme til forsvar for likeverd og livsrett, sier hun.

Sara Marie (27) uttaler at hun gleder seg til å møte unge mennesker, lytte til dem og stille dem de gode spørsmålene som kan bidra til bevisstgjøring. 

Viktig med undervisning

– Menneskeverd er en viktig aktør i det offentlige rom, men bidrar også ved å undervise unge mennesker i spørsmål knyttet til livsvern, livsrett og likeverd. Jeg gleder meg veldig til å møte unge mennesker rundt omkring i landet, lytte til dem og stille gode spørsmål som kan bidra til bevisstgjøring. Jeg har en absolutt tro på unge menneskers evne til refleksjon, og jeg vet at holdningsendring er mulig. Mange av spørsmålene vi skal undervise om er krevende og forutsetter ydmykhet. Likevel mener jeg at Menneskeverds stemme er helt nødvendig – det kan aldri bli en nøytral sak om man lever eller dør, sier Sara Marie Grimstad.