Livsvernprisen 2018 går til mødrene Siri Fuglem Berg, Åsta Årøen og Anna Solberg for sin innsats for de såkalte trisomibarna.

Gjennom flere år har de på ulike måter satt fokus på hvordan trisomi-barna blir bemøtt av helsepersonell, og krevd at disse barna skal ha krav på livreddende helsehjelp på lik linje med andre barn.

På utdelingen bidrar blant annet Kristin Clemet, Knut Arild Hareide, Morten Magelssen og Jens Petter Gitlesen. Musikk av Kristin Minde.

Se opptak årets uteling av Livsvernprisen her:

6 Delinger