Undervisningskonsulenten er en del av undervisningsteamet vårt – som er spydspissen i vårt store holdningsskapende arbeid blant unge. Vi møter over 5 000 unge mennesker hvert år, og vi stiller høye krav til alt vårt pedagogiske arbeid. Undervisningskonsulenten samarbeider tett med undervisningsansvarlig om undervisning og utvikling av undervisningsmateriell.

Vi søker en engasjert medarbeider som er god til å kommunisere med ungdommer, trygg i undervisningssituasjoner og som nærmer seg vanskelige problemstillinger med ydmykhet og modenhet. I tillegg er det viktig at du trives med samarbeid og motiveres av å skape undring og begeistring hos ungdommer. Vikariatets oppstart er tenkt i februar med ett års varighet.

Som undervisningskonsulent vil du:

 • være en del av organisasjonens undervisningsteam
 • holde foredrag og undervise unge mennesker
 • samarbeide tett med undervisningsansvarlig om undervisningsoppdrag
 • holde deg oppdatert på våre aktuelle temaer og delta på daglige nyhetsmøter
 • delta i utvikling av holdningskampanjer
 • delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • delta på stands og andre eksterne arrangementer

Vi søker deg som:

 • har erfaring med å jobbe med tenåringer og unge voksne
 • er en god kommunikator
 • skaper begeistring når du formidler
 • er ydmyk og trygg på deg selv i møte med vanskelige spørsmålsstillinger
 • er god til å organisere deg selv
 • har god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • trives i en hverdag preget av reising

Organisasjonen vektlegger fleksibilitet og teamarbeid. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass rett ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. Det er en forutsetning at du deler organisasjonens formål og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Lønn etter avtale. Stillingen forutsetter en god del reisevirksomhet og også helge- og kveldsarbeid. Vi vil legge stor vekt på at kandidaten identifiserer seg med og er god til å formidle til målgruppen.

Søknadsfrist: 2. november og intervjuer foretas fortløpende etter at svarfristen er utløpt.

Spørsmål rettes til undervisningskonsulent Sara Marie Grimstad, tlf.: 47244937. Søknad med CV sendes til: sara@menneskeverd.no

 

Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon og jobber for å fremmelivsrett, likeverd og livshjelp. Vi vil synliggjøre verdien av ethvert menneskeliv: Fra før vi er født, ved nedsatt funksjonsevne og ved livets avslutning. Organisasjonen har ca. 11 000 medlemmer, 40 støtteorganisasjoner og en rekke aktive grupper og kontaktpersoner. Vi vil gjennom aktiv formidling bygge kunnskap og holdninger, og motivere til innsats for menneskeverdet.

138 Delinger