team1


Publisert: 15.11.18  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

En ny undersøkelse som Norstat har gjort for avisen Vårt Land viser at 27 prosent sier nei til tvillingabort – også kalt fosterreduksjon. 

– Disse tallene bekrefter det inntrykket vi i Menneskeverd har fått når det gjelder denne saken. Fra tidspunktet såkalt selvbestemt tvillingabort ble godkjent som lovlig praksis og plassert innenfor dagens abortlovgivning har vi sett at motstanden mot dette har vært stor og opptatt mange, sier generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk.

  • 25 prosent sier at tvilling­abort/fosterreduksjon alltid må være tillatt, selv om begge ­fostrene er friske.
  • 29 prosent sier ja til slik abort, men kun dersom det er påvist sykdom hos ett av fostrene.
  • 27 prosent sier nei.
  • 19 prosent svarer «vet ikke».

Organisasjonen samlet inn over 20.000 underskrifter som de overleverte til to stortingsrepresentanter da saken var oppe i media for to år siden. Nå er saken aktuell igjen ettersom dette er et av forhandlingspunktene fra KrF i møte med den sittende Solberg-regjeringen. Senterpartiets Kjersti Toppe har også varslet at de vil fremme forslag til stortinget om en reversering av tvillingabort-praksisen.

Stærk mener saken er etisk problematisk og har vanskelig for å se hvordan en slik praksis faller innenfor dagens abortlovgivning. Han understreker at helsepersonell og fagfolk har uttrykket skepsis til såkalt selvbestemt fosterreduksjon.

– Da Justisdepartementets lovavdeling i 2016 konkluderte med at fosterreduksjon falt inn under retten til selvbestemt abort, varslet helsepersonell som jobber med dette høyspesialiserte inngrepet at det ut ifra en medisinskfaglig vurdering er mest forsvarlig å utføre en fosterreduksjon mellom uke 12 og 14 i svangerskapet. Tross disse anbefalingene argumenterte man likevel for at tvillingabort falt inn under selvbestemmelsen, selv om praksisen rent tidsmessig kunne forskyves til godt etter 12. uke, sier Stærk og legger til:

– Da loven om svangerskapsavbrudd ble vedtatt, var ikke fosterreduksjon teknologisk mulig, og dermed heller ikke intensjonen til lovgiver. Et forbud mot fosterreduksjon er derfor ikke en innstramming av dagens lovverk, men tvert imot å si nei til en utvidelse.