team1


Publisert: 29.11.18  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Forrige uke ble det klart at økt engangsstøtte til fødende er blant resultatene av den borgerlige budsjettavtalen. – Dette er et godt tiltak for å redusere aborttallene, sier informasjonsansvarlig i Menneskeverd Maria Selbekk.

Å øke engangsstøtten til kvinner som ikke har rett på foreldrepenger, har lenge vært et tiltak Menneskeverd har pekt på for å redusere aborttallet. I Norge er det slik at dersom kvinnen har jobbet i seks av de siste ti månedene før permisjonen starter, har hun rett til foreldrepenger. Da kan hun velge mellom å få 100 prosent av inntekten sin i 49 uker, eller 80 prosent i 59 uker. Men for yngre kvinner som er studenter eller på vei inn i arbeidslivet, er situasjonen annerledes. De har fått utbetalt et engangsbeløp som per i dag har vært 63 000 kroner. Nå har Kristelig Folkeparti fått igjennom en økning av denne støtten til 83 000 kroner.

– I minst sju av ti tilfeller der mor mottok engangsstønad lever familien under eller rundt fattigdomsgrensen. Likevel gir dagens foreldrepengeordning minst til disse foreldrene og mest til de som har vært mer i arbeid og som har mer fra før. Dette forsterker forskjeller mellom familier og bidrar til at noen barn ikke blir født, sier Ropstad på Krfs nettsider.

Menneskeverd er glade for at engangsstøtten økes, men poengterer samtidig at det trengs en enda større økning av engangsstøtten til.

– VI er glade for en stadig økning av engangsstøtten de siste årene. Samtidig må det en enda større økning av beløpet til for at gravide kvinner uten jobb skal oppleve økonomisk sikkerhet rundt det å bære fram et barn. Økonomi er en viktig faktor for flere kvinner som står overfor valget om å beholde barnet eller ikke. Derfor ønsker vi oss en situasjon hvor økonomi ikke er avgjørende for et eventuelt valg om abort. Det er en stor forskjellsbehandling av kvinner som bare kan ha jobbet seks måneder, og kvinner som har vært flere år i et studieløp. Dette kan rettes opp ved å øke engangsstøtten enda mer for disse kvinnene, sier Maria Selbekk, informasjonsansvarlig i Menneskeverd.

234 Delinger