team1


Publisert: 16.01.19  Skrevet av: Maria Elisabeth Selbekk, Informasjonsansvarlig

Nesten tre av ti norske leger er svært eller delvis enig i at aktiv dødshjelp bør bli lovlig i Norge i spesielle tilfeller. Det viser en fersk vitenskapelig artikkel fra Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo som oppsummerer flere spørreundersøkelser blant norske leger. 

Et stort flertall av Norges befolkning har i flere år ment at aktiv dødshjelp bør tillates for pasienter med kort forventet levetid. Legestanden har lenge vært svært negative til en slik innføring i Norge, men den nye undersøkelsen viser altså at et flertall av legene nå er mer på gli. 25,7 prosent av legene svarer nå at de er positive til å innføre aktiv dødshjelp, mot 17 prosent av legene i 1993. Tidsskriftet for Den norske legeforening har sammenlignet tallene, og selv om formuleringen i spørsmålene den gang var annerledes, mener likevel Morten Magelssen, forsker ved Senter for medisinsk etikk, at man kan spore en økning i aksepten for aktiv dødshjelp.

30,7 prosent av legene er helt eller delvis enige i at legeassistert selvmord bør være tillatt for pasienter som har en dødelig sykdom og som ikke kan regne med å leve lenge. Det betyr at legen gir pasienten medikamenter som de selv kan bruke til å begå selvmord, mens eutanasi betyr at legen selv injiserer slike medikamenter i pasienten. Kun 25,1 prosent av legene er helt eller delvis enige i at man bør åpne for eutanasi, og kun 12,7 prosent vil åpne for aktiv dødshjelp for kroniske og uhelbredelige sykdommer der pasienten ikke er døende.

At en av fire norske leger mener at aktiv dødshjelp kan forsvares, betyr ikke det at de er villige til å begå aktiv dødshjelp selv, poengterer Magelssen. Kun 8,6 prosent svarte at de selv ville utføre legeassistert selvmord, mot 4 prosent i 1993.

– Jeg tror det er mange som her har sett for seg ekstrem­situasjoner, der pasienten lider sterkt og det er vanskelig å l­indre godt nok. Hvis enkeltleger i ekstreme situasjoner gir dødshjelp i det skjulte, er det noe helt annet enn legalisering og systematisk innføring av aktiv dødshjelp, sier han til Vårt Land.