team1


Publisert: 17.01.19  Skrevet av: Maria Elisabeth Selbekk, Informasjonsansvarlig

KrFs gjennomslag for endringer i abortloven i den nye regjeringsplattformen er historisk. Endringen stopper en praksis som har lagt til rette for ekstrem sortering også før 12. uke. Sammen med viktige tiltak for å senke aborttallene og tiltak mot sortering, er dette viktige seire for livsvernsaken i Norge. 

18. oktober gikk Menneskeverd ut og krevde endringer i abortloven dersom KrF skulle danne flertallsregjering. Forbudet mot selvbestemt fosterreduksjon (tvillingabort) er en historisk seier.

–Forbudet mot selvbestemt fosterreduksjon viser at den nye regjeringen tar på alvor at abortloven må endres i takt med stadig nye teknologiske muligheter, uttaler Morten Dahle Stærk, generalsekretær i Menneskeverd.

Norge har vært et av Europas mest liberale land når det kommer til tvillingabort. Dette er en praksis som setter det andre fosteret i fare og åpner for ekstrem sortering ved at antall fostre i seg selv er grunnlag for abort. Ved påvist funksjonshemning for det ene fosteret, er det også sannsynlig at det er det fosteret med avvik som blir valgt bort. Praksisen har ikke vært i tråd med abortlovens intensjon.

Menneskeverd krevde også endringer i abortlovens §2 – den såkalte sorteringsparagrafen, noe som ikke har fått gjennomslag.

–Det er synd at KrF ikke fikk gjennomslag for å stoppe diskrimineringen av funksjonshemmede og å gjøre Norge til et fyrlys for likeverd. Debatten som har rast de siste månedene viser at vi er mange som ønsker endringer i §2c, og denne gangen var vi nærmere enn noen gang før. Menneskeverd vil ikke gi seg før kampen mot sorteringssamfunnet er vunnet, sier Stærk. – Men vi er glade for Regjeringens overordnede mål om å redusere antall aborter i Norge. Dette, sammen med blant annet tiltak som å sikre alle foreldre med et funksjonshemmet barn en koordinator i møte med det offentlige, er viktige resultater for vår kamp for alle menneskers rett til liv.

Sorteringsparagrafen oppleves diskriminerende for mennesker som lever med ulike diagnoser i dag – som for eksempel Downs syndrom, ryggmargsbrokk etc. Dagens lovverk gir mennesker med funksjonshemning et lavere rettsvern enn friske fostre.

–De færreste ønsker et sorteringssamfunn, men de siste måneders debatt har vist at likeverdsidealet og kampen for like rettigheter for alle, er noe vi må kjempe for hele tiden. Kravet som stilles fra flere hold om svangerskapstester for alle, er i praksis et iskaldt signal om at ikke alle er velkomne i vårt samfunn, avslutter Stærk.