team1


Publisert: 12.03.19  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Aborttallene har de siste årene vært historisk lave, og de falt ytterligere i 2018, viser nye tall fra Abortregisteret i Folkehelseinstituttet. Det ble utført 12 380 svangerskapsavbrudd i Norge i 2018.

Fallet skyldes en markant nedgang i tallet på svangerskap blant kvinner under 25 år. Tall fra både Abortregisteret og Medisinsk fødselsregister viser en tydelig nedgang i graviditeter blant kvinner under 25 år, både de ønskede og de uønskede svangerskapene.

– Ungdomskullene etter 2008 er blitt flinkere til unngå uplanlagte svangerskap. Når disse går ned, går både abort– og fødselstallene ned, sier overlege Mette Løkeland ved Folkehelseinstuttet.

Billigere prevensjon
Tallene faller jevnt og trutt: I 2017 ble det i alt utført 12.733 aborter i Norge. Til sammenligning ble det i 2016 utført 13.169 aborter, mens tallet var 14.001 i 2015. I 2018 var abortraten på landsbasis 10,3 per 1.000 kvinner i aldersgruppen 15-49 år. Året før var raten 10,6, og det var en nedgang fra 11 per 1.000 kvinner i 2016.

Svangerskapsavbrudd i Norge 2016-2018 per 1000 kvinner.

Siden 2008 har abortraten i aldersgruppen 15 til 19 år falt fra 18,1 til 5,5 aborter per 1.000 kvinner Langtidsvirkende prevensjon som p-stav får deler av æren for fallet.

– Vi antar at det er flere årsaker. Men de siste 15 årene har det vært en sterk utbygging av helsestasjoner for ungdom. Prevensjonsmidler er blitt billigere på grunn av statlige subsidier. I 2015 ble spiral og p-stav inkludert i denne ordningen, sier Løkeland.

De fleste aborter skjer før 9. uke
Løkeland legger til at nedgang i aborttallene blant de yngste er en internasjonal trend.
I 2008 var det ifølge Reseptregisteret registrert cirka 550 brukere av p-stav i aldersgruppen 15 til 19 år. I 2017 var tallet økt til 10.815.

Hele 95,4 prosent av svangerskapsavbruddene i fjor var selvbestemte og 82,6 prosent ble utført før niende svangerskapsuke. Mer enn ni av ti aborter blir utført med et medikament. Det er flest utførte aborter i Finnmark med 14,1 aborter per 1.000 kvinner. Tallet er lavest i Sogn og Fjordane med 7,3 aborter per 1.000 kvinner.

Aborter etter uke 12
I 2018 ble det utført 564 nemndbehandlede svangerskapsavbrudd som utgjør 4,6 prosent av alle aborter, og 550 av disse ble innvilget primærnemnd. Andelen nemndbehandlede avbrudd i forhold til selvbestemte aborter før uke 12 holder seg stabilt. De fleste nemndbehandlede avbruddene ble innvilget på grunnlag av risiko for fosterskader, sosiale forhold og/eller mors helse.

212 Delinger