team1


Publisert: 16.09.19  Skrevet av: Susanne Ward Ådlandsvik, Informasjonskonsulent

Første september trådte forbudet om selvbestemt abort av én eller flere friske flerlinger i kraft. Endringen i abortloven innebærer at fosterreduksjon kun kan foretas etter tillatelse fra en nemnd, slik praksisen er for alle aborter etter uke 12.

Menneskeverd har siden 2016 engasjert seg i saken om selvbestemt tvillingabort og fosterreduksjon.

Lovendringen viser at livsvernarbeid nytter, sier generalsekretær Morten Dahle Stærk i Menneskeverd.
– Samtidig er det viktig å styrke velferdsordningene for flerlingforeldre og arbeide for å forebygge at fosterreduksjon blir «løsningen» på det som ofte er et sosialt problem, sier han.

Hvert år fødes det rundt 1000 tvillingpar i Norge. I 2018 var det eksakte antallet 804 tvillingfødsler og 16 trillingfødsler og flere.

Kristelig Folkeparti fikk høsten 2017 gjennomslag for økt permisjonstid for tvillingforeldre i statsbudsjettet. Alle som får tvillinger etter 1. juli 2018, får fire måneder ekstra permisjon. De som får trillinger eller flere, vil få ett år ekstra permisjon.

Det er viktig å gi god støtte og veiledning til de som kommer i en situasjon hvor fosterreduksjon oppleves som et alternativ, og vi vil oppfordre politikerne til å gå gjennom tiltak for tvillingforeldre/-familier nok en gang. Det er bra at støtteordningene for flerlingforeldre er styrket, men hvis dette ikke er nok, bør regjeringen foreslå flere økonomiske og andre støtteordninger, sier Dahle Stærk.
Du kan lese høringsuttalelsen til Menneskeverd her.

Striden rundt tvillingabort

2009 Helsedirektoratet får brev fra flere leger med spørsmål om hvorvidt det er tillatt å abortere én av to friske tvillinger.

2010 Helsedirektoratet sender forespørselen videre til Helsedepartementet, men svaret uteblir.

2014 Bent Høie kommer inn i Helsedepartementet og tar tak i saken. Han ber Helsedirektoratet om å se på de faglige sidene, og han ber Justisdepartementet gjøre en lovtolkning på grunnlag av utredningen i direktoratet for å kunne gi svar på det legene har etterspurt.

Februar 2016 Svaret fra Justisdepartementet er at retten til abort også gjelder ett av to friske fostre før uke 12. Dersom man søker om tvillingabort etter uke 12, må det nemndbehandles, selv om de aktuelle tvillingabortene blir utført mellom uke 13 og 14.

Mai 2016 Menneskeverd overleverer 20 000 underskrifter mot tvillingabort til Olaug Bollestad og Kjersti Toppe i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. De lover å ta saken videre.

Januar 2017 Et forslag fra KrF og Sp om å ikke tillate tvillingabort, blir nedstemt i Stortinget. Forslaget gikk ut på å føye til en forskrift til abortloven om at fosterreduksjon ikke skal være tillatt i Norge.

Januar 2019 KrF kommer inn i regjeringen og forhandler frem et punkt om tvillingabort i Granavold-plattformen.

Februar 2019 Helseminister Bent Høie og fungerende partileder i KrF, Olaug Bollestad, legger frem et forslag til endringer i abortloven. Endringene innebærer at tvillingabort, altså å abortere ett av flere fostre i et flerlingsvangerskap uten nemndbehandling, blir forbudt, også før uke 12.

Våren 2019 Lovforslaget sendes på offentlig høring.

Juni 2019 Stortinget vedtar lovendringen, som trer i kraft 1. september 2019.

1K Delinger