team1


Publisert: 03.02.20  Skrevet av: Maria Elisabeth Selbekk, Informasjonsansvarlig

I dag mottok Kristin Clemet Livsvernprisen for 2020 på Hotel Continental i Oslo.

– Det er ingen hvem som helst som mottar Livsvernprisen i dag, uttalte generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk under prisutdelingen i dag. – Prisvinneren har en imponerende CV, men det er ikke på grunn av den at hun får prisen, sa han videre. – Den får hun fordi hun er prinsipiell i sakene rundt livets begynnelse og dets slutt, og fordi hun ønsker å fremme toleranse for de av oss som har et restriktivt syn på blant annet abort.

Kjell Magne Bondevik delte ut prisen på vegne av Menneskeverd, og påpekte hvor viktig det er at menneskeverdet blir holdt høyest av alle verdier i samfunnet.

Bondeviks tale
– Organisasjonen Menneskeverd arbeider modig for mennesket – født som ufødt. Dere jobber med livsviktige spørsmål, og dagens prisvinner er en av de som tør å ta denne debatten. Menneskeverdet er grunnlaget for all politikk. For uten respekt for hvert menneskes unike verdi, kommer vi fort på avveie. Derfor er det også så farlig å gradere menneskeverdet. Jeg kan selv se og anerkjenne flere av argumentene til dem som står på andre siden av meg i debatten om abort, men jeg mener fremdeles at det fortsatt er prinsipielt vanskelig at et menneske skal bestemme om et annet menneske skal leve. Det overrasker meg i disse debattene at så få er villig til å erkjenne at abort er et etisk dilemma og at det dreier seg om to liv, sa han.

– Det er nedslående at når noen forsøker å ta opp viktige etiske spørsmål, som fosterreduksjon, paragraf 2c og reservasjonsrett, så er det mange som blokkerer slike debatter ved å umiddelbart gå i skyttergravene og hevde at dette dreier seg om kvinners selvbestemmelse. Disse blokkerer for en god og rolig debatt om viktige etiske spørsmål, påpekte han.

Prisutdeler Kjell Magne Bondevik med prisvinner Kristin Clemet.

Clemets tale
Under sin tale, takket Kristin Clemet styret i Menneskeverd, som velger vinneren av Livsvernprisen.

– Det var en stor overraskelse og en flott begrunnelse. Jeg synes jeg har kommet i et for godt selskap når jeg ser på alle dem som har mottatt prisen før meg og som kjenner disse spørsmålene på kroppen på en helt annen måte enn meg. Jeg har i grunn skrevet og snakket, men det har jeg til gjengjeld gjort i 30 år, sa hun.

– Mitt første engasjement kom på 90-tallet, da jeg som ung stortingsrepresentant skulle være med på den første behandlingen av bioteknologiloven. Jeg arbeidet veldig mye med den meldingen, bla. om senaborter – som vi uten å få reaksjoner kalte eugenisk indikasjon. Det virket som det var et oppdemmet behov på 90-tallet for å snakke om abort etter mange års taushet, sa hun.

– Etter at jeg hadde markert meg i disse spørmålene, fikk jeg veldig mye respons per brev, spesielt fra foreldre til barn med Downs syndrom. Og da jeg skulle møte Kristin Halvorsen til debatt i Dagsnytt atten, så syntes hun, til min store overraskelse, at jeg hadde tatt opp en veldig viktig debatt. Det ble utgangspunktet for den nye abortdebatten hvor vi fokuserte på senabort, sortering og mulighetene for å designe barn, fortalte hun.

– Jeg vil også understreke betydningen av at vi har et samfunn som tolererer et mindretall syn som jeg selv ikke nødvendigvis deler, sa hun.

Hilsener
Blant dem som holdt hilsener til prisvinneren, var stortingsrepresentant Stefan Heggelund. Han takket Kristin Clemet for hva hun har betydd for ham som ung politiker.

– Alle i livet trenger en rettesnor. For mange mennesker er du, Kristin, en rettesnor, eller så har du hjulpet mange av oss å finne en rettesnor. Det vet jeg fordi du har hjulpet meg. Du har inspirert og hjulpet meg til å få en forståelse av ulike standpunkter og hvorfor vi mener det vi mener. Noen er kanskje bare født til å være mentor, og du er en slik. Du har hjulpet mange til å finne et fundament. Du har løftet debatter som mange ikke vil ha noe med å gjøre. Jeg tror det er flere som har sympati med disse standpunktene enn det man kan få inntrykk av i den offentlige debatten. Og på grunn av Kristin har det blitt lettere å ta til orde mot det som ofte fremstår som selvfølgeligheter i den offentlige debatten. Du er en samfunnsmentor som gjør at vi tar debatter som vi kanskje ikke ellers ville tatt, sa han.

Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, uttalte: – Vi trenger å bli minnet på dilemmaene, for de er der. Vi kan ikke late som om de er der.

Barnelege og professor Ola Didrik Saugstad uttalte: – Du sier at abort er og blir et etisk dilemma, og det er når dilemmaet blir borte det virkelig blir et problem for samfunnet vårt. Hvorfor blir mange så sinte når det handler om å beskytte liv? Ja, det lurer jeg også på, sa han.

Andre deltakere under utdelingen var Eivor Oftestad og artist Maria Solheim.

Se video fra prisutdelingen her:

 

2K Delinger