Kevin Duffy trakk seg fra en ledende stilling hos abortorganisasjonen Marie Stopes International på grunn av det han opplevde som dårlig kvinnehelse. Nå jobber han for livet.

Kevin Duffy tilbrakte seks år i Afrika og Sør-Asia hvor han jobbet for Marie Stopes International (MSI), som nylig endret navn til MSI Reproductive Choices. Da Duffy tiltrådte sin stilling ved MSI, kom han fra en stilling ved en privat helseklinikk i Uganda og hadde en lang karriere innen økonomistyring på høyt internasjonalt nivå i bagasjen.

Mellom 2013 og 2017 var han ansvarlig for utvikling av MSIs klinikker på mer enn 550 steder i 37 land. Mellom 2017 og 2019 jobbet han for MSI som uavhengig konsulent for å utvide MSI-tjenester over Øst- og Sør-Afrika og Sør-Asia. I løpet av seks år i jobben for MSI, besøkte han 15 land der MSI opererer og mer enn 100 av organisasjonens klinikker.

Doblet antall aborter
Kevin Duffy bidro til å utvikle strategier for å øke antall aborter ved MSI-klinikker. De siste årene har organisasjonen i sine årlige rapporter uttalt at den har doblet antall aborter over hele verden. Dette betyr at Kevin Duffy hadde en ledende posisjon i en av verdens største abortorganisasjoner.

Nå jobber han for en britisk «pro life» organisasjon. Men hva skjedde? Antonia Tully fra den britiske organisasjonen Society for the Protection of Unborn Children har snakket med Kevin Duffy. I samtalen sier han at han var klar over Marie Stopes abortaktiviteter i Uganda allerede før han tok jobben i organisasjonen. Han visste også at abort i de fleste tilfeller var ulovlig i landet. Men den gangen følte han at det var bedre fra et folkehelseperspektiv at kvinner hadde tilgang til trygge aborter, når det var nødvendig.

– Jeg godtok mye av strategien, som skulle være å redusere folkehelseskadene, sier han i samtalen med Antonia Tully.

«Nå er det bare tre»
Han var også klar over at abort handler om å avslutte menneskeliv, men tenkte at kvinner uansett ville ta abort, og at det da var bedre at det skjedde under hygieniske forhold. Å jobbe for MSI var en jobb der hans ekspertise innen økonomi og ledelsesstrategi ble utnyttet, og han likte den. Ingen i organisasjonen diskuterte om abort er riktig eller galt. Abortideologien var ikke en del av det daglige arbeidslivet.

Likevel så Kevin Duffy mange aborter utført ved MSI-klinikker, og noen ganger tenkte han for seg selv: «Da jeg kom inn i rommet var det fire personer her, og nå er det bare tre». Kevin Duffy var klar over motstanden mot abort i Uganda. I løpet av sin tid på den private helseklinikken kunne han ikke overtale noen av de ledende uganderne han samarbeidet med om å samarbeide med Marie Stopes i Uganda. De insisterte på at abort var ulovlig og at det ikke passet inn i deres kultur og religiøse liv. Imidlertid begynte MSI å tilpasse taktikken til de kulturelle forholdene. I 2015-2016 begynte MSI å utøve strategisk press mot selvstyrt medisinsk abort ved å tilby abortpiller gjennom apotek.

– Jeg var aldri en tilhenger av dette og mente det var bedre for kvinner å få omsorg på klinikken i stedet. Det har vært mange bekymringsfulle rapporter om ufullstendige hjemme-aborter utført med piller kjøpt på lokale apotek, sier Kevin Duffy.

Vendepunktet
MSIs abortpolitikk med abortpiller via apotek virket stadig mer fremmed for ham. Hvorfor ville MSI, en britisk organisasjon, fremme medisinsk abort gjennom apotek, noe som ikke er tillatt i Storbritannia, i land der abortinduserende medisiner er ulovlige? Dette ble Kevin Duffys vendepunkt. Ikke så mye en plutselig overbevisning om verdien av livet, men et innblikk i det han opplevde som dypt hykleri innen MSI angående kvinnehelse. Han forlot organisasjonen i mars 2019. Det han forteller om MSI i dag, er offentlig informasjon. Kevin Duffy ønsker nå å gjøre sin kunnskap og erfaring tilgjengelig. Under koronanedstengningen våren 2020, gjennomførte Storbritannia den største endringen i sin abortaktivitet siden abortloven trådte i kraft i 1967: Den åpnet døren for aborter via telefon-medisin, uten personlig rådgivning. Det har gitt bekymring for at systemet kan bli misbrukt av kvinnen, slektninger eller partner, og kan føre til usikre aborter. For å teste om bekymringen var berettiget, fikk Kevin Duffy i oppdrag av den britiske organisasjonen Christian Concern å gjennomføre en undersøkelse ved hjelp av fiktive kunder.

«Fantastisk fremgang»
26 telefoner ble ringt til abortselskapene BPAS, Marie Stopes og National Unplanned Pregnancy Advisory Service, som resulterte i at 26 doser abortpiller ble sendt ut til kvinner som i utgangspunktet ikke eksisterte.

– Etter bare to telefonsamtaler, som ikke varte i mer enn en time totalt, blir en kvinne tilsendt abortpiller. Hun er ikke gravid, ikke registrert hos en lege, hun er villedende om sin medisinske historie og hvor langt hun er kommet i graviditeten. Dette er altså en tjeneste som abortselskapene får betalt for fra den offentlige helsetjenesten. Og de kaller det et fantastisk fremskritt i kvinners helsevesen, sier Kevin Duffy opprørt.

Kilde: Society for the Protection of Unborn Children (www.spuc.org.uk)

Artikkelen er hentet fra Respekt, oversatt til norsk ved Menneskeverd.