Antall barn med Downs syndrom født i Europa gikk ned med mer enn halvparten mellom 2011 og 2015, viser en ny studie. Flere ganger har det blitt rapportert om en alarmerende økning aborter på grunnlag av tilstanden Downs syndrom.

I Storbritannia har det tidligere blitt gitt advarsler om denne utviklingen. I Norge ser vi også en slik tendens. Tidligere i høst publiserte European Journal of Human Genetics en studie om antall barn med Downs syndrom født i 2011-2015 i alle europeiske land og sammenlignet tallene med estimater for hvor mange barn med Downs syndrom som ville blitt født hvis de ikke hadde blitt abortert.

Studien viser at 54 prosent færre barn med Downs syndrom ble født i Europa i løpet av perioden. For Norge var tallet 46 prosent, Sverige 40 prosent, for Danmark 79 prosent. Danmark overgås av Portugal (80 prosent) og Spania (83 prosent). Bare Malta rapporterer om null aborter pga. Downs syndrom. I noen land, som Island, er abortgraden for barn som antas å ha Downs syndrom nær 100 prosent.

Kulturforskjeller
Forfatterne av artikkelen uttaler at kulturforskjeller og praksisen rundt svangerskapsomsorgen har betydning for hvordan dette bildet ser ut. I land der fosterdiagnostikk generelt er tilgjengelig og i stor grad finansieres av helseforsikring, anses fosterdiagnostikk som en ren rutinemessig helsetjeneste. Som for eksempel i Danmark (hvor 79 % færre barn med Downs syndrom blir født). Mens det i Nederland (der det anslås at 47 % færre barn med Downs syndrom er født), blir det lagt vekt på at fosterdiagnose skal være et personlig og velinformert valg. Mange kvinner avstår fra screening fordi de ikke ser Downs syndrom som en grunn til abort.

Utfordrende med nøytral informasjon
NIPT-test er en test man benytter innen fosterdiagnostikk. Testen kartlegger barnets DNA og eventuelle kromosomavvik. I Storbritannia tillater man abort frem til fødsel for tilstander som Downs syndrom. Den britiske organisasjonen Right to Life UK har dokumentert flere tilfeller der kvinner har blitt presset til å ta abort etter fosterdiagnosen. Noen estimater tilsier at ni av ti kvinner i Storbritannia gjennomfører abort når de oppdager at barnet er bærer av diagnosen Downs syndrom. Dette har fått flere britiske organisasjoner til å reagere, inkludert Royal College of Obstetricians and Gynecologists. De ønsker nå å utrede retningslinjer som oppfordrer leger til ikke å legge opp til at abort er den naturlige utveien ved henvisning til testresultatene. Denne utfordringen ser vi også her i Norge. FNs komité for rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne har konsekvent kritisert land som foreskriver abort på grunn av uførhet.

Studien estimerer også antall personer med Downs syndrom i hvert enkelt land i 2015. I Sverige var det 6.792 mennesker, i Danmark 2.887, i Portugal 6.421, i Spania 32.321, på Malta 423, i Nederland 13.309 og i Storbritannia 41.511.
Samlet sett har forskningen gitt estimater over befolkningens størrelse og aldersfordeling for personer med Downs syndrom i alle de europeiske landene. Størrelsen på befolkningen til mennesker med Downs syndrom påvirkes av utviklingen i overlevelsesraten. I løpet av de siste 100 årene har overlevelsen av mennesker med Downs syndrom forbedret seg dramatisk. I USA og Vest-Europa forbedret overlevelsen seg raskt etter 1950. Økt tilgang til bedre helsehjelp har ført til at mennesker med Downs syndrom i dag overlever ved fødsel og stort sett lever et godt liv.

Kilder: European Journal of Human Genetics (www.nature.com) og Respekt (respektlivet.nu).