Arbeiderpartiet utvider retten til selvbestemt abort til uke 18. Det er konsekvensen av partiets vedtak på helgens landsmøte om å avvikle abortnemndene.

Landsmøtet til Arbeiderpartiet kom til enighet. «Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og uke 18 og utrede et alternativ og frivillig tilbud til kvinner mellom uke 12 og 18. Kvinnenes selvbestemmelse skal sikres».

Vedtaket om abort, der partiet samlet seg om å avvikle abortnemndene og utrede et alternativt og frivillig tilbud til kvinner mellom 12. og 18. uke, blir oppfattet som å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uke.

– Det har vært tradisjon for Arbeiderpartiet å stille seg på kvinnens side, men vi gjør det grundig. Derfor er en utredning som belyser dette godt veien å gå, sa Støre til NRK tidligere i uka.

Menneskeverd reagerer

– Det er helt uforståelig og veldig trist at i en tid hvor barnets rettsstilling er sterkere enn noen gang, så velger Ap å gå motsatt vei og dramatisk svekke barnets rettigheter nesten halvveis inn i svangerskapet, sier Kristin Rudstaden, fungerende informasjonsansvarlig i Menneskeverd.

Senterpartiet gir signaler om at det vil være vanskelig å sitte i regjering med et parti som ønsker å utvide abortgrensen.

– Det å skrote nemndordningen er en veldig radikal endring av dagens abortlov, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til NTB. Hun gjør det klart at Sp vil forsvare dagens abortlov i eventuelle regjeringsforhandlinger med Ap dersom de rødgrønne vinner valget til høsten.

61 Delinger