Menneskeverd ønsker ikke en utvidelse av abortgrensen. I dette stortingsvalget står avgjørende spørsmål om menneskets verdi og fosterets rettigheter på spill.

Partiene SV og Rødt går til valg på fri abort til uke 22, altså over halvveis ut i svangerskapet. Ap, MDG og Venstre ønsker fri abort til uke 18. Sp, KrF, Høyre og FrP ønsker ikke å utvide grensen for selvbestemt abort.

En utvidelse av grensen for fri abort til uke 18 innebærer en radikal svekkelse av fosterets rettigheter i norsk lovverk. På dette tidspunktet begynner mange gravide å kjenne at barnet sparker. Barnet er 18 cm. langt og veier 220 g.

Det er sannsynlig at antallet senaborter vil øke hvis grensen flyttes. Allerede med dagens praksis, hvor de fleste får innvilget senabort etter nemndbehandling, er det noen få som får nei. Flere kvinner har de siste månedene fortalt at nemnden har fungert som et viktig vern mot press fra omgivelsene om å ta abort. De som får beskjed om svært alvorlige diagnoser hos sine barn, opplever nemndbeslutningen som en støtte i en vanskelig prosess.

Rødt og SVs radikale abortvedtak er utfordrer levedyktighetsgrensen. Helsepersonell har flere ganger varslet om svært krevende situasjoner der barnet overlever aborten. Også i uke 18 skjer det at barnet overlever. Helsepersonell forteller sterke historier om barn som gisper etter luft og legges til side for å dø. Disse barna har ingen mulighet til å overleve, selv med livreddende hjelp. Denne typer aborter vil altså nå flere av partiene legalisere.

Vi er spesielt bekymret for at respekten for menneskets verdi blir ytterligere svekket ved at barnets rettsvern er borte over halvveis inn i svangerskapet. Vi er også bekymret for at vernet om mors rettigheter blir svekket ved at hun blir stående alene i en svært sårbar situasjon.

Bli medlem

Vi er en organisasjon som jobber for å øke respekten for menneskets verdi i alle faser av livet. Som medlem får du medlemsbladet fire ganger i året, invitasjoner til arrangementer og fortløpende informasjon om de sakene vi jobber med.