Etter utredning og råd fra helsefaglige miljøer ble abortloven endret i 2019 slik at tvillingabort og annen flerlingeabort nå behandles i nemnd. Dette var en viktig styrking av rettighetene til tvillingfostre. Ved dette stortingsvalget lover Arbeiderpartiet å svekke disse rettighetene i løpet av 100 dager.

Tvillingabort skiller seg fra andre aborter fordi det må gjennomføres en risikovurdering før inngrepet. Pasientens intensjon er heller ikke å avbryte svangerskapet – som ved annen abort, men å redusere antall barn. Det er en ikke ubetydelig risiko for spontanabort på gjenværende fostre på ca. 5–10%.

Abort på en av flere fostre åpner opp for ekstrem seleksjon fordi man etter §2c kan velge mellom et foster med funksjonshemning eller et friskt foster. Hvordan skal man i fremtiden kunne nekte et par – som før inngrepet har fått sjekket fosterets genetiske egenskaper, abort på det syke fosteret? Lovendringen er derfor en viktig buffer mot seleksjon på mindre alvorlige tilstander enn i dag.

Inngrepet er etisk utfordrende. Det gjennomføres mens kvinnen er i våken tilstand og kan følge med på en skjerm. Legen stikker en nål gjennom magen til kvinnen og sprøyter kaliumklorid eller sterk saltoppløsning inn i hjertet til det valgte fosteret. Inngrepet medfører at hjertet slutter å slå, og det døde fosteret blir liggende i livmoren fram til fødselen, mens det andre utvikler seg videre.

Fosteret som skal aborteres, velges ut ifra hvilket barn som ligger best tilgjengelig. Dette er en tilfeldig utvelgelse av hvilket liv som får en sjanse til å leve. Dette er et valg foreldrene må leve med resten av sitt liv, men som de kan velge å tilbakeholde overfor barnet. Hvilke konsekvenser denne psykiske belastningen vil føre til, vet vi ennå ikke.

Menneskeverd har jobbet for å styrke rettighetene for tvillingfostre siden 2016. Stå sammen med oss!

Ansatte fra Menneskeverd venter på pressen ved en demonstrasjon for tvillingabort i 2019.

Bli medlem

Vi er en organisasjon som jobber for å øke respekten for menneskets verdi i alle faser av livet. Som medlem får du medlemsbladet fire ganger i året, invitasjoner til arrangementer og fortløpende informasjon om de sakene vi jobber med.

218 Delinger