Livsvernprisen 2021 går til barne- og familieminister Kjersti Toppe for hennes langvarige og respektfulle engasjement for menneskets verdi i alle faser av livet og for hennes evne til å forankre aktuelle politiske saker i langsiktige og prinsipielle linjer.

Prisen deles ut på Hotell Continental i Oslo 22. oktober 12.30–14.00. Dørene åpner 12.00.
Det vil bli servert kaffe og kaker i forkant av arrangementet.
Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Hjertelig velkommen!

Påmelding her: https://www.checkin.no/event/36647/livsvernprisen-2021

Disse bidrar i programmet:
 • Olaug Bollestad, stortingsrepresentant (KrF)
 • Gro Nylander, lege
 • Birgitte Bergerud Larsen, samfunnsdebattant
 • Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet
 • Svein Aarseth, leder i Rådet for legeetikk

Musikkinnslag ved Julie HenrikkeGeneralsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk, leder tilstelningen.

– Det å møte alle mennesker med respekt, er en holdning jeg har fått med meg hjemmefra og som har bidratt til å danne verdigrunnlaget mitt, sier Kjersti Toppe. (Foto: Thomas Leikvoll)

Kjersti Toppe har vært innvalgt på Stortinget siden 2009. Fram til hun forrige uke ble utnevnt til Barne- og familieminister, var hun Senterpartiets helsepolitiske talsperson og nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite. I en rekke debatter som omhandler menneskets verdi i livets yttergrenser, har Toppe – som selv er lege – holdt frem de etisk vanskelige spørsmålene på en forbilledlig måte, og på denne måten vernet om ethvert menneskes ukrenkelige verdi.

Toppe har engasjert seg i debatten om sorteringssamfunnet over lang tid. Da bioteknologiloven ble debattert våren 2020, målbar hun for mange en kjærkommen velbegrunnet og slagkraftig motstand mot loven. For et fullsatt Storting belyste Toppe til siste votering hva som stod på spill, og kritiserte med rette prosessen i forkant. Hun uttrykte også bekymring for at rutinemessig tidlig ultralyd i større grad enn i dag vil kunne sortere ut foster med Downs syndrom. Dessuten viste hun til at innføring av tidlig ultralyd som rutinetilbud til alle friske gravide ikke har noen helsegevinst og at dette vil gå utover andre deler av helsetilbudet for kvinner.

Allerede i 2016 fremmet Kjersti Toppe sammen med Olaug Bollestad (KrF) et representantforslag der de ba daværende regjering om en endring av loven om svangerskapsavbrudd som presiserer at fosterreduksjon ikke er tillatt. Dette forslaget fikk ikke flertall, men var en viktig milepæl i prosessen frem mot lovendring. Også i debatten om fosterreduksjon våren 2019 var Kjersti Toppe helt klar på Senterpartiets standpunkt. Hun viste til at Senterpartiets program faktisk var strengere på fosterreduksjon enn det regjeringen foreslo, og at hun ikke ønsket å tillate fosterreduksjon av friske fostre i det hele tatt.

Toppe er også en viktig stemme for menneskets verdi i siste del av livet. I 2018 ba hun regjeringen vurdere å ha en nullvisjon om selvmord. Hun ønsker et høyt og ambisiøst mål som skjerper tiltakene og setter en helt annen standard for å forebygge selvmord. Hun var initiativtager til den nye handlingsplanen. Toppe sier nullvisjonen må gjelde for alle grupper, selv om hun mener at samfunnet har et ekstra stort ansvar når mennesker søker hjelp. Hun er også en klar motstander av aktiv dødshjelp og har for eksempel kritisert Fremskrittspartiet for å ha åpnet for dette.

Toppe møter meningsmotstandere med respekt og viser tyngde og troverdighet i sin argumentasjon. Det er krevende å stå i disse spørsmålene over tid, og det har imponert oss hvordan Kjersti Toppe gjør dette i tillegg til å frembringe nye aspekter til debatten.

Årets prisvinner har over mange år gjort en fremragende innsats for å løfte frem livets ukrenkelige verdi, og hun er en svært verdig vinner av Livsvernprisen 2021.

Om Kjersti Toppe (f. 1967)

 • Bor i Bergen
 • Gift, seks barn mellom 16 og 28 år
 • Utdannet lege
 • Stortingsrepresentant for Senterpartiet siden 2009
 • Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget (2009–2021)
 • Barne- og familieminister fra oktober 2021
 • Vinner av Menneskeverds Livsvernpris 2021

– Så lenge jeg er trygg på saken og har noen der ute som jeg er en stemme for, så er jeg ikke så redd for at jeg ikke har kjempestøtte rundt meg i politikken, sier vinneren av årets Livsvernpris. (Foto: Thomas Leikvoll)