Fredag 22. oktober var det høytidelig utdeling av Livevernprisen på Hotel Continental i Oslo. Statsråd Kjersti Toppe mottok prisen og understreket sitt engasjement for menneskeverdet: – Jeg er bekymret for at vi får et samfunn der alle barn ikke er like velkommen, og der normalitetsbegrepet blir innsnevret, sa hun i sin tale.

Etter flere utsettelser som følge av pandemien, var det endelig klart for høytidelig prisutdeling av Livsvernprisen. Gleden var derfor ekstra stor over å få dele ut prisen til en nyutnevnt statsråd.

Kjersti Toppe ble tildelt Livsvernprisen for hennes langvarige og respektfulle engasjement for menneskets verdi i alle faser av livet og for hennes evne til å forankre aktuelle politiske saker i langsiktige og prinsipielle linjer, het det i begrunnelsen for prisen.

– Menneskeverdet har vært grunnlaget for den politikken du har drevet, innledet prisutdeler Olaug Bollestad. De to har sittet sammen i helsekomiteen på Stortinget i mange år og løftet menneskeverdet sammen i flere saker på Stortinget de siste årene.

Teknologiens utfordringer
– Livsvernprisen handler om å kjempe for et menneskeverd som er konstant, uavhengig av hudfarge, funksjonsnivå eller hva du klarer å yte, men i kraft av at du er menneske. Teknologiens muligheter er utfordrende fordi det reiser så mange etiske spørsmål. Da kreves det verdibevisste politikere som stiller de vanskelige spørsmålene om teknologiens hensikt. Teknologiens muligheter er bra, men noen må sitte i førersetet. Kjersti, du har vært med å sitte i førersetet i disse debattene, sa Bollestad fra talerstolen.

Prisutdeler Olaug Bollestad (KrF) og prisvinner Kjersti Toppe (Sp).

Det ble overbrakt hilsener fra flere, blant annet Gro Nylander, lege og spesialist i fødselshjelp, som takket Kjersti Toppe for hennes engasjement både for barna ved livets start, for kvinnene som har født og mor-barn-forholdet i starten. Andre bidragsytere var samfunnsdebattant Birgitte Bergerud Larssen, Svein Aarset, leder at Rådet for Legeetikk og Malin Myklebust fra Jordmorforbundet.

Lege og spesialist i fødselshjelp, Gro Nylander.

– Blir en ung kvinne gravid, så skal vi støtte
I sin tale uttrykte prisvinner Toppe bekymring for at vi er på vei mot et samfunn der alle barn ikke er like velkommen.

– Jeg er bekymret for at normalitetsbegrepet blir innsnevret, der det er det perfekte mennesket og de perfekte barna som blir idealet, og at vi viser for lite raushet i samfunnet og forståelse for at folk er forskjellige. Det du har av sykdom og lyter har ingenting med hvor mye du er verdt som menneske. Jeg ønsker et samfunn der alle barn blir sett på som normale, at ingen skal få lov til å skape rammer for det normale. Samfunnsutviklingen gjør at det blir mindre og mindre akseptert og tilrettelagt for familier med barn med ulike funksjonsnedsettelser, og det er en skummel utvikling, sa hun til de fremmøtte på prisutdelingen.

Hun avsluttet med en historie fra sin egen tid som lege i møte med en kvinne som hadde tatt abort.

– Det er noen historier du som lege husker ekstra godt, og denne kvinnen husker jeg godt. Hun var blitt sviktet av alle rundt seg, av barnefaren og av sin egen familie og var blitt innlagt for selvmordsforsøk. Etter dette møtet så har mitt budskap vært, og dette har jeg sagt til barna mine også: Blir en unge kvinne gravid, så skal vi støtte henne, ikke fordømme d, men hjelpe. For det er en del såkalte selvbestemte aborter som ikke er så selvbestemte som man skulle tro. Det er et viktig perspektiv å få fram i den debatten, avsluttet hun.