team1


Publisert: 13.05.22  Skrevet av: Susanne Ward Ådlandsvik, Informasjonskonsulent

Endelig kunne årsmøtet i Menneskeverd arrangeres fysisk, etter at det måtte avholdes digitalt på grunn av pandemien i 2020. I slutten av april møttes delegater, styremedlemmer og stab på Anker hotell i Oslo.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker, ble det også tid til en aldri så liten jubileumsmarkering. I år er det nemlig 20 år siden organisasjonen Menneskeverd så dagens lys, etter at «Norsk Pro Vita» og «Folkebevegelsen for Livsrett og Menneskeverd» slo seg sammen den 13. april 2002.

Tidligere generalsekretær Aud Kvalbein og tidligere styreleder Arnfinn Halderaker, ga forsamlingen historiske glimt fra Menneskeverds spede begynnelse, og en stor marsipankake bidro til å øke feststemningen.

Tidligere styreleder Arnfinn Halderaker, tidligere generalsekretær Aud Kvalbein, tidligere styreleder Asle Dingstad og nåværende generalsekretær Morten Dahle Stærk markerte 20-årsjubileet med marsipankake.

Årsmøtet fikk også et innblikk i hva Menneskeverds stab jobber med. Undervisningsansvarlig Sara Marie Grimstad fortalte om hvordan hun og kollega Fredrik Høst Hansen presenterer Menneskeverds temaer for ungdommer de møter i ulike undervisningssituasjoner.

Sara Marie Grimstad forteller om Menneskeverds undervisningsopplegg.

Historieforteller Mirjam Dorthea Berg fortalte om «Prosjekt Forebygging» og hvordan hun jobber med å formidle historier, og informasjonsanvarlig Maria Elisabeth Selbekk fortalte hvordan informasjonsteamet jobber.

Mirjam Dorthea Berg forteller om «Prosjekt Forebygging».

Maria Elisabeth Selbekk forteller hvordan informasjonsteamet jobber.

Marit Ecklo Brevik, som har vært styreleder siden 2018, ble takket av. Det samme ble de to styremedlemmene Magnus Killingland og Ragnhild Helena Aadland Høen.

Marit Ecklo Brevik takkes av etter fire år som styreleder i Menneskeverd.

Avtroppende styremedlemmer Magnus Killingland og Ragnhild Helena Aadland Høen.

Årsmøtet valgte nytt styre, og følgende personer er valgt for perioden 2022-2024:

Hege Fagermoen (styreleder)

Anne-Grethe Akselsen

Frida Andersen

Francesca Lønstad Bleken

Jens Espeland

Ingrid Elisabeth Husabø

Håkon Sigland

Richard Aune (1. vara)

Ester Madelen Lorentzen (2. vara)

Mikal Valland Nordli (3. vara)