Menneskeverd og Sex og samfunn er fundamentalt uenige i spørsmålet om abort. Til tross for dette har vi funnet sammen i to viktige saker som vi mener må få større plass i diskusjonen som nå pågår rundt abortloven.

Den beste måten å forebygge abort på er å forebygge uplanlagte svangerskap. Det har de siste årene blitt gjennomført viktige endringer når gjelder tilgang til prevensjon, og aborttallene har aldri vært lavere. Et viktig bidrag til dette er statens bidragsordning for prevensjon, som har gitt unge gratis eller subsidiert prevensjon.

Likevel bør målet være at alle har en reell tilgang til selvbestemt prevensjon og vi mener at all prevensjon, uavhengig av kjønn, bør være gratis. I dag er det kun kondom som er gratis! Å forvente at kun kvinnen skal betale for å forhindre en uplanlagt graviditet, når det alltid innebærer to parters ansvar, er ikke rettferdig.

Samtidig som vi skal lytte til bekymringer som omhandler fødsels- og barselomsorgen i landet, og sørge for at den gravide får god helsehjelp gjennom svangerskap og barsel, må vi se på hvilke ordninger vi har for familier når de kommer hjem fra sykehuset.

Vi må sikre at de som blir gravide får bedre vilkår slik at de kan velge å gjennomføre svangerskapet dersom de ønsker det. Dette må inkludere både sosiale og økonomiske støtteordninger. I dag er det for eksempel slik at jobb i løpet av de siste seks av ti månedene gir den gravide rett til full lønn i permisjonen, men uten inntekt får den gravide kun utbetalt et engangsbeløp på om lag 90 000 kroner.

For første gang har gjennomsnittsalderen for en førstegangsfødende bikket 30 år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Samtidig vet vi at risiko ved svangerskap øker med mors alder, og Menneskeverd og Sex og samfunn er derfor kritiske til at støtteordninger i dag legger til rette for at vi skal få barn så sent som mulig. Vi mener det trengs bedre ordninger som gir foreldre en reell mulighet å kunne få barn når de ønsker det.

Torsdag 19. mai skal Stortingets helse- og omsorgskomité behandle et forslag fra Venstre om å utvide abortloven.

Kronikkforfatterne er uenige om hvilket utfall vi ønsker at komiteen skal lande på, men vi er enige om dette: Både komiteen og også regjeringens varslede abortutvalg må diskutere hvordan vi best mulig legger til rette for at alle opplever å ha et reelt valg over egen fertilitet og eget liv.

Innlegget er signert
MARIA RØSOK, daglig leder ved Sex og samfunn, ANNELI RØNES, fagpolitisk rådgiver ved Sex og samfunn, MORTEN DAHLE STÆRK, generalsekretær i Menneskeverd og KRISTIN RUDSTADEN, fagansvarlig i Menneskeverd
og sto først på trygg i VG 18. mai 2022