team1


Publisert: 21.10.22  Skrevet av: Maria Elisabeth Selbekk, Informasjonsansvarlig

Barnelege og professor Ola Didrik Saugstad ble 31. oktober intervjuet om sin nye bok Pandoras eske – Mennesket og bioteknologien. Han møtte også lege og medisin-etiker Morten Magelssen og fødselslege og professor i klinisk medisin, Siri Vangen til samtale om bokens temaer.

I forbindelse med Ola Didrik Saugstads nye bok «Pandoras eske» inviterete Menneskeverd og Lunde Forlag til panelsamtale på Litteraturhuset i Oslo rundt bokens temaer, spørsmål som gjelder oss alle. Fra fortidens eugenikk til fremtidens transhumanisme. Fra abortloven og kvinnens rettigheter ved livets begynnelse til bioteknologi og presset om å få perfekt friske barn, til eutanasi og en verdig tilværelse ved livets slutt. Det er nå vi avgjør hvordan fremtidens samfunn vil se ut.

Paneldeltakere:

Ola Didrik Saugstad – Norsk barnelege og professor. Han er forsker I ved Oslo universitetssykehus, professor i nyfødtmedisin ved Northwestern University i Chicago og professor emeritus i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Forfatter av boken «Pandoras eske».

Morten Magelssen – Lege og medisin-etiker. Han er førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole.

Siri Vangen – leder for Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Hun er fødselslege og professor i klinisk medisin ved Det medisinske fakultet (UiO).

Samtalen ble ledet av Morten Dahle Stærk, generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd.

 

Opptak av arrangementet på Litteraturhuset kan ses her: