Livsvernprisen 2023 går til kunstnerne Eimund Sand og Vebjørn Sand for deres arbeid med å løfte fram grunnleggende verdier som menneskeverd, demokrati og frihet gjennom kunstinstallasjonen Roseslottet. 

Roseslottet er et kunstprosjekt utformet som en dannelsesreise hvor vi kan oppdage, reflektere og ta inn over oss hvilke verdier som ligger til grunn for frihet og demokrati og hva som ble frarøvet oss under okkupasjonen i Norge mellom 1940 og 1945. Roseslottet er et pedagogisk prosjekt som har som mål å plassere ideen om menneskeverdet i sentrum. Installasjonen er sterk og monumental, og den minner oss om at vår iboende verdi er ukrenkelig. 

Da Roseslottet åpnet i 2020 var det 80 år siden Norge ble angrepet i 1940 og 75 år siden frigjøringen i 1945. Gjennom kunsten har Eimund og Vebjørn Sand skapt en sansearena som snakker et universalt språk og som gir kunnskap og læring med verdenserklæringen om menneskerettighetene som grunnlag: Alle mennesker er født frie og med samme iboende menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Les mer om Roseslottet her. 

Vebjørn og Eimund Sand ved Roseslottet i Oslo. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

 Gjør menneskeverdet til noe konkret
– Jeg tror ingen som besøker Roseslottet går derfra uberørt, sier konstituert generalsekretær Maria Selbekk. – Gjennom dette kunstprosjektet evner brødrene Sand å gjøre begrepet menneskeverd til noe konkret, noe som i mange sammenhenger først blir virkelig for oss når det blir tatt fra oss. Menneskeverdets plass i samfunnet må være konstant, og Vebjørn og Eimund Sand viser oss hvilke katastrofale konsekvenser det kan få når vi mister det av synet, sier hun. 

I begrunnelsen for prisen står det videre: Gjennom ulike installasjoner, malerier og geometriske figurer bidrar Eimund og Vebjørn Sand til å gjøre abstrakte ideer som menneskeverd og demokrati til noe konkret, noe vi kan ta og føle på, se og høre og bruke sansene våre til å oppdage. På denne måten bidrar brødrene Sand til at nye generasjoner kan få gripe begrepet menneskeverd på en ny måte, slik at det ikke blir innholdsløse ord, men noe som konkret påvirker oss og forandrer oss og som nye generasjoner stadig må holde oppe som en ledestjerne. Hele prosjektet bygger på motivasjonen om å vise enkeltmenneskets iboende og ukrenkelige verdi og troen på at denne bevisstheten og erkjennelsen både vil gjøre oss til bedre mennesker og skape et samfunn hvor vi vil hverandre vel. 

Livsvernprisen 2023 går til brødrene Sand fordi de på mesterlig vis knytter historien opp mot nåtiden med det enkelte menneskes verdi i sentrum. Gjennom Roseslottet forteller de enkeltmennesker historier som ellers ikke ville være synlige for oss, og viser med det hvilke katastrofale konsekvenser det har for både samfunn og mennesker når vi mister humanismen og demokratiet av syne. Med sine unike egenskaper inspirerer brødrene Sand oss til innsats for enkeltmenneskets iboende verdi og alle menneskers frihet. 

Prisutdeling
Prisutdelingen finner sted tirsdag 23. mai 18.00-19.30 på Hotel Continental i Oslo. Dørene åpner kl. 17.30. 
Det vil bli servert kaffe og kaker i forkant av arrangementet.
Arrangementet er nå fullt og påmeldingen er lukket. 

Konstituert generalsekretær Maria Selbekk vil lede tilstelningen, og Geir Lippestad (advokat og tidligere Livsvernprisvinner) vil dele ut prisen. Det vil bli hilsener fra Ervin Kohn (forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, tidligere nestleder i Antirasistisk Senter), Harald Stanghelle (pressemann og tidligere redaktør) og Helga Arntzen (grunnlegger av Aktive Fredsreiser og Hvite busser til Auschwitz)

Tidligere prisvinnere
Menneskeverd deler ut Livsvernprisen hvert år. Siden 1997 har prisen blitt gitt til personer eller organisasjoner som har bidratt positivt til å verne om menneskeverdet. Tidligere prisvinnere er blant andre Birgit Skarstein, Salum Kashafali, Kjersti Toppe, Kristin Clemet, Siri Fuglem Berg, Anna Solberg, Åsta Årøen, Per Fugelli, Aleksander Helmersberg, Anette Skeie Jacobsen og Elin Anita Verdal, Signe og Geir Lippestad, Thorvald Steen, Marte Wexelsen Goksøyr, Beitostølen helsesportsenter, Bettina og Stein Husebø, Marianne Mjaaland, Margreth Olin, Torleiv Ole Rognum og Ola Didrik Saugstad og Cecilie Willoch.

 

Arrangementet er nå fullt og påmeldingen er lukket.