Undervisningsansvarlig er en del av undervisningsteamet vårt – som er en viktig del av vårt store holdningsskapende arbeid blant unge. Vi møter flere tusen unge mennesker hvert år, og vi stiller høye krav til alt vårt pedagogiske arbeid. Undervisningsansvarlig jobber selvstendig, men i tett samarbeid med undervisningskonsulent og den øvrige staben i Menneskeverd om undervisning og utvikling av undervisningsmateriell.

Vi søker en engasjert medarbeider som har undervisningserfaring, er god til å kommunisere med ungdommer og som nærmer seg vanskelige problemstillinger med ydmykhet og modenhet. I tillegg er det viktig at du er en dyktig organisator, at du har en interesse for tematikken vi jobber med og at du motiveres av å skape undring og begeistring hos ungdommer.

Som undervisningsansvarlig vil du:

 • lede organisasjonens undervisningsarbeid
 • holde foredrag og undervise spesielt for unge mennesker, men også voksne
 • utvikle vårt undervisningsmateriell og nye pedagogiske virkemidler
 • organisere undervisningsteamets reisevirksomhet og booking av oppdrag
 • holde deg oppdatert på våre aktuelle temaer og delta på daglige nyhetsmøter
 • delta i utvikling av holdningskampanjer
 • delta i planlegging og gjennomføring av organisasjonens arrangementer
 • delta på stands og andre eksterne arrangementer

Vi søker deg som:

 • har pedagogisk eller annen relevant utdannelse
 • har erfaring som leder enten i jobb eller frivillig arbeid
 • har undervisningserfaring og er god til å kommunisere med unge mennesker
 • skaper begeistring når du formidler
 • trives med å arbeide frem nye undervisningsformer og -materiell
 • er ydmyk og trygg på deg selv i møte med vanskelige problemstillinger
 • er god til å organisere deg selv og andre
 • har god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Organisasjonen vektlegger fleksibilitet og teamarbeid. Stillingen er et ti måneders vikariat (med mulighet for forlengelse). Oppstart er i midten av august. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass rett ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. Du må dele organisasjonens formål og verdier.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Lønn etter avtale. Søknader mottas og vurderes fortløpende. Stillingen forutsetter en god del reisevirksomhet og også helge- og kveldsarbeid. Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 31. mai

Spørsmål rettes til generalsekretær Maria Elisabeth Selbekk: Telefon: 920 45 367
Søknad med CV sendes til: maria@menneskeverd.no

 

Menneskeverd er Norges største livsvernsorganisasjon og jobber for å fremme livsrett, likeverd og livshjelp. Vi vil synliggjøre verdien av ethvert menneskeliv: Fra før vi er født, ved nedsatt funksjonsevne og ved livets avslutning. Vi vil gjennom aktiv formidling bygge kunnskap og holdninger, og motivere til innsats for menneskeverdet.