Tirsdag 23. mai ble Livsvernprisen 2023 tildelt kunstnerne Eimund Sand og Vebjørn Sand for sitt arbeid med å løfte fram grunnleggende verdier som menneskeverd, demokrati og frihet gjennom kunstinstallasjonen Roseslottet.

Rekordmange hadde møtt opp på Hotel Continental for å hedre årets mottakere av Livsvernprisen. Advokat og politiker Geir Lippestad delte ut prisen, og forklarte hvordan menneskeverdet er truet på så mange måter i dagens samfunn. – Både i klimaspørsmålet, flyktningsituasjonen og i møte med kunstig intelligens er menneskeverdet truet. Mange kan være enige i prinsippene, men det er vanskeligere når det koster noe, forklarte han.

– Både menneskeverd og menneskerettigheter er jo ikke noe alle er enig i. Mange er enig i det når det ikke koster noe, når man kan stå trygt og ikke står i fare for å miste noe selv. Men dersom man står i fare for å miste noe selv, så blir dette begreper som det er vanskelig å stå for. Derfor er det så utrolig flott at dere konkretiserer. Det å snakke overordnet om disse begrepene skaper ikke så mye engasjement, men det å se en historie, det å se et annet menneske som har mistet livet eller et menneske som har hjulpet et annet gjennom kunsten, det skaper engasjement og det viser hva dette betyr for oss i virkeligheten.

Eimund Sand, Vebjørn Sand og prisutdeler Geir Lippestad.

Videre fortalte Lippestad om sitt eget engasjement for mennesker med nedsatt funksjonsevne. – Årets prisvinnere har konkretisert hva menneskeverd og menneskerettigheter betyr og skapt engasjement, fortalte Lippestad, som selv mottok Livsvernprisen i 2014 sammen med sin kone Signe.

Vebjørn Sand og Eimund Sand med diplom og statuett.

Takket sine foreldre
Eimund og Vebjørn Sand understreket i prisvinnernes tale takk til alle som har bidratt til realiseringen av Roseslottet. – Men mest vil vi takke våre foreldre, Kari (87) og Øivind Sand (88), som har lært oss å ta ansvar og gitt oss avgjørende impulser, sa de, og forklarte at uten deres engasjement så hadde ikke Roseslottet eksistert. Videre forklarte både Vebjørn og Eimund hvilke hendelser og menneskemøter som har inspirert dem og gitt dem visjonen av Roseslottet.

Kari og Øyvind Sand, prisvinnernes foreldre.

– For noen år siden malte jeg et portrett av Asbjørn Årnes, sa Vebjørn Sand, og viste til den litauiske Emanuel Levinas og “Den andres ansikt”. – Levinas sier at det første møtet med den andres ansikt er avgjørende, for det er i dette møtet med den andres ansiktet at individet møter noen annen enn seg selv. Det er i dette første møtet med den andres ansikt, at begge blir like uerstattelige. Og det er i dette første møtet med andres ansikt at ansvaret begynner å vokse, og også omtanke for den neste, fortalte han.

– Som mennesker har vi både et vertikalt fellesskap og et horisontalt fellesskap. Det horisontale er det vi har med hverandre her og nå. Og det vertikale er det fellesskapet vi har med dem som har gått før oss og de som kommer etter oss. Samfunnet er summen av dette fellesskapet. Roseslottet er et sted der man kan lytte til stemmer, demokratiets innerste vesten, gi sin stemme og lytte til sin egen stemme. Demokrati er å lytte til sin egen stemme og til andre stemme. Rettsstat er å være i likevekt med seg selv og med andre og humanisme er å søke vennskap med seg selv og med dem man møter, innledet Eimund Sand med i sin tale.

– Mest effektive bidrag dette århundret
Det var flere hilsener i arrangementet. Først ut var Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo og tidligere nestleder i Antirasistisk Senter. Han kalte antisemittisme et virus som må bekjempes fordi det skader samfunnet. – Vi har ikke en evigvarende vaksine, men vi må stadig revaksineres med virkestoffene kunnskap og holdninger. Roseslottet er et eksempel på et enormt bidrag og et av de mest effektive tiltakene i dette århundret, sa Kohn.

Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn.

Harald Stanghelle, pressemann og tidligere redaktør, og Helga Arntzen, grunnlegger av Aktive Fredsreiser og Hvite busser til Auschwitz, berømmet også brødrene Sand for Roseslottet i sine hilsener.

Utdelingen ble ledet av konstituert generalsekretær Maria Selbekk, og det var musikalske innslag av Mona Krogh og Fredrik Høst. Prisen består i diplom og en statuett av et ansikt, laget av billedkunstner Kjersti Wexelsen Goksøyr, med en påfølgende middag med styret og stab i menneskeverd samt prisvinnerne og deres inviterte gjester på Hotel Continental.

Konstituert generalsekretær Maria Selbekk leder utdelingen for et nesten fullsatt Hotel Continental.

Se streaming fra hele arrangementet her: