Mer enn 2600 kvinner kom ikke tilbake for å avbryte svangerskapet etter samtale og tre dagers ventetid til tross for at de kom for en første avtale, viser offisielle tall fra Irlands helsemyndigheter.

Respekt livet har tidligere rapportert om press i Irland for å skrinlegge den lovpålagte tre-dagers ventetiden, som lar kvinner revurdere sin abortbeslutning.  Nå viser helsemyndighetenes data fra 2022 at 10 779 kvinner deltok i en første abortkonsultasjon og at det ble gjennomført 8156 aborter. Dette tyder på at opptil 2623 kvinner ikke gjennomgikk det tiltenkte svangerskapsavbruddet.

Abortforebyggende

Venteperioden har blitt beskrevet som et abortforebyggende tiltak som gir kvinner tid og rom til å ta en veloverveid beslutning.  Noen har imidlertid krevd at ventetiden skal oppheves fordi det reduserer kvinnens rett til selvbestemmelse.

I perioden 2019-2022 var det mer enn 6500 kvinner som ikke kom tilbake for å avbryte svangerskapet etter tre dagers ventetid. Irlands ledende pro-life gruppe, Life Institute, mener det nå er udiskutabelt at venteperioden er en positiv faktor, spesielt gitt de økende abortratene som bekymrer selv mange av dem som er negative til venteperioden.

Helsepersonell oppfordrer til venteperiode

Mer enn hundre leger, sykepleiere, jordmødre og annet helsepersonell har signert et åpent brev der de sterkt oppfordrer helseminister Stephen Donnelly til å beholde den tre dager lange venteperioden før en abort gjennomføres. I brevet heter det at det ikke er medisinsk grunnlag for å oppheve fristen.

– Venteperioden på tre dager skal gi tid til å ta en veloverveid beslutning, og tallene tyder på at det er abortforebyggende, sier lege Ronan Cleary fra organisasjonen Leger for livet.

En statistisk studie har undersøkt påstanden om at flertallet av kvinnene som ikke kom tilbake enten spontanaborterte eller overskred 12-ukersgrensen, og fant at bare et mindretall av tilfellene kunne forklares på denne måten.


Kilde: Gript (gript.ie)

Artikkelen er hentet fra Respekt (respektlivet.nu)