Menneskeverd og Civita inviterer til debatt på Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29,  torsdag 25. januar kl. 18.30-20.00.

I desember mottok regjeringen abortutvalgets utredning, der et flertall ønsker å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker. Hva er argumentene for å utvide grensen? Og hva er argumentene imot? Og hvilke andre endringer trengs i en ny abortlov?

Panel:

  • Kari Sønderland, jurist og leder av Abortutvalget
  • Morten Magelssen, lege, medisin-etiker og medlem av Abortutvalget
  • Sandra Bruflot, stortingsrepresentant, Høyre
  • Karl Kristian Bekeng, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Ida Lindtveit Røse, nestleder i KrF

Se opptak av debatten her: