Tema: DNA

1. Hva er DNA?

DNA er en forkortelse for deoksyribonukleinsyre og er et langt, trådformet molekyl som finnes inne i alle celler og i mange virus. Den delen av DNA-molekylet som inneholder informasjon om et arveanlegg, kalles et gen.

DNA har to grunnleggende funksjoner:

1) det bestemmer cellens egenskaper ved at det dirigerer oppbyggingen av alle proteiner, og blant disse de enzymene som formidler praktisk talt alle de kjemiske prosessene i cellen, og

2) det overfører disse egenskapene som arveanlegg til cellens avkom når cellen deler seg.

I DNA finnes alle våre gener. Først i 1952 kom det endelige beviset på at det er DNA og ikke protein som utgjør det genetiske materialet, og at bestemte arveegenskaper var knyttet til bestemte deler av dette molekylet. DNA-molekylets oppbygning ble beskrevet av den amerikanske biokjemikeren James Dewey Watson (f. 1928) og den britiske biofysikeren Francis Harry Compton Crick (1916–2004) i 1953. Disse oppdagelsene representerte starten på en lang rekke gjennombrudd innen arvelighetslæren og var begynnelsen til den moderne genetikken og genteknologien.

Kilder: Genetikkportalen.no og Store medisinske leksikon

Relaterte Temaer

Engasjerer dette deg?

Hjelp oss å fremme sakene du synes er viktige.